Foto's en video's zoeken

Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, Buitentalud met kruin en strookje Vlietland ter plaatsen van profiel 1.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, Binnentalud met kruin en strookje Vlietland ter plaatsen van profiel 1.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, veeplaats op kade met vertrapte kade vlak voor de brug.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, doodlopende arm van de Oude Aar met kassen en woonboten.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, afgedamde gedeelte Gemeenlandsche Wetering, polderlandschap.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, binnentalud met teensloot en bomen ter plaatsen van profiel nummer 1.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, Woonarken woonboten langs de kade van de Oude Aar.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, Woonarken woonboten langs de kade van de Oude Aar.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, ter plaatsen van profiel 8 teensloot en tuinen van kade langs Oude Aar.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, kade ter plaatsen van profiel 2, bomenrij, reflectorpaaltjes.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, kade ter plaatsen van profiel 1, bomemrij.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Prolkade met bebouwing en binnentalud.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, binnenkade tussen de Polder Nieuwkoop en Polder Zevenhoven.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, schutsluis langs Aarkanaal te Nieuwveen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, kade langs Aarkanaal na bocht naar schutsluis.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, overgang kade langs de Noordenseweg en Hogedijk.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Verbinding door middel van duiker van het water langs de Hogedijk en Nieuwkoopsche Plassen, Nieuwkoopse Plassen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, binnentalud ter plaatsen van profiel 3.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, drooggelegde teensloot ter plaatsen van profiel 3.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, kade in de bebouwde kom van Nieuwkoop.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, peilschaal voor tussenboezem Nieuwkoopse Plassen, brug.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Noordenseweg, fietser ophaalbrug, bebouwing, huis ter plaatsen van dwarsprofiel 4, ophaalbrug.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Binnentalud met bebouwing, huis ter plaatsen van dwarsprofiel 4, Renault 16, ophaalbrug.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Binnentalud met bebouwing, huis ter plaatsen van dwarsprofiel 4.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Binnentalud met grindpad op kruin ter plaatsen van dwarsprofiel 6.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Buitentalud en verkropte kruin ter plaatsen van dwarsprofiel 5.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Binnentalud met op de achtergrond vee en melkplaats op kade ter plaatsen van dwarsprofiel 5.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Binnentalud met brede uitlopende teensloot bebouwing en veeplaats ter plaatsen van dwarsprofiel 5.
DWW 111_32 waterkering, boezemkade, schade door afschuiving van talud langs weg, polder Beschoot, Noord-Holland.
DWW 111_34 waterkering, boezemkade, schade door afschuiving van talud langs weg, polder Beschoot, Noord-Holland.
DWW 123_26a waterkering schade door afschuiving.

0