Foto's en video's zoeken

Waterschap Vallei en Eem, sportvissers met vissteiger aan de rivier de Eem, polderlandschap met rietoever op het Ocrieteiland en industrie aan de horizon.
Etersheimer Braakmolen in de winter, ijs en sneeuw. Industrie- en poldermolen.
Etersheimer Braakmolen in de winter, ijs en sneeuw. Industrie- en poldermolen.

0