Foto's en video's zoeken

Stuw Hagestein: Het water staat hoog op de rivier bij Hagestein en de NES (thuishaven: Ameland) kan ongestoord haar weg vervolgen naar Engeland met een lading papier uit Renkum.
Familie van zeezoogdieren.
Zeehonden of robben (Phocidae) vormen een familie van zeezoogdieren.
DWW 921_15 waterkering, zeedijken, schade door afschuiving van Prins Hendrikdijk (bij spuisluis te Oude Schild) op Texel.
DWW 1074_01 Waddenzee, Friesland, ten Noorden van Roptazijl.
De R.J.
De spuisluizen bij Lauwersoog dienen om het overtollige water uit de Friese en Groningse boezem van het Lauwersmeer over te slaan op de Waddenzee.

0 

Stuur door