Foto's en video's zoeken

Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Sluispolder / Aalkeetpolder, reparatie wegdek op de kade langs de Zuidbuurt, rietoever.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Sluispolder / Aalkeetpolder Binnenpolder, brug met keersluis aan het eind Middenvliet.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Sluispolder, bebouwing Maassluis tot aan Middenvliet, fietser.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Sluispolder, wandelaars langs de Zuidbuurt.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Sluispolder, Middenvliet nabij caravan standplaatsen Ooms.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Sluispolder, viaduct over de Middenvliet, rijksweg 20.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Sluispolder, verbeterde kade langs de Boonervliet.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Sluispolder, bebouwing Maassluis tot aan en op het binnentalud langs de Boonervliet.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Oudshoorn, Sluispolder, Alphen aan de Rijn, bebouwing aan de Oude Rijn, binnen scheepvaart.
De sluis ligt tussen het dorp Weurt en het Nijmeegse Haven- en industrieterrein bij de Waalmonding net ten Zuiden van de Noordkanaalhaven.
De sluis ligt tussen het dorp Weurt en het Nijmeegse Haven- en industrieterrein bij de Waalmonding net ten Zuiden van de Noordkanaalhaven.
De sluis ligt tussen het dorp Weurt en het Nijmeegse Haven- en industrieterrein bij de Waalmonding net ten Zuiden van de Noordkanaalhaven.
De sluis ligt tussen het dorp Weurt en het Nijmeegse Haven- en industrieterrein bij de Waalmonding net ten Zuiden van de Noordkanaalhaven.
Brouwersdam.
Brouwersdam.
Weurt. Bouw van de sluis. Set van 13 opnames.
Weurt. Bouw van de sluis. Set van 13 opnames.
Nieuw Statenzijl. Reparatie sluis.
Nieuw Statenzijl. Reparatie sluis.
Den Helder. Bouw van de Koopvaarderschutsluis.
Den Helder. Bouw van de Koopvaarderschutsluis.
Aanleg spuisluis in de Brouwersdam.
Schutsluis in de Haringvlietdam.
Schutsluis in de Haringvlietdam.
Muiden. Renovatie sluis. Sluiskolk staat leeg.
Muiden. Renovatie sluis. Sluiskolk staat leeg.
Muiden. Renovatie sluis. Sluiskolk staat leeg.
Muiden. Renovatie sluis. Set van 10 opnames.
Muiden. Renovatie sluis. Set van 10 opnames.
Weurt, aanleg 2e sluis. Set van 26 opnames.
Weurt, aanleg 2e sluis. Set van 26 opnames.
Den Helder. Bouwkuip. Bouw sluis.
Weurt, bouw van de sluis. Set van 14 opnames.
Weurt, bouw van de sluis. Set van 14 opnames.
Weurt, bouw van de sluis. Set van 41 opnames.
Weurt, bouw van de sluis. Set van 41 opnames.
Aanleg sluiscomplex. Set van 14 opnames.
Aanleg sluiscomplex. Set van 14 opnames.
Aanleg sluiscomplex. Set van 32 opnames.
Aanleg sluiscomplex. Set van 32 opnames.
Grave, sluis en brug erover heen.
Grave, sluis en brug erover heen.
Snelweg emt slagboom.
De brug over de sluis Stellendam, gezien richting Haringvlietdam.
Sluis Stellendam in de Haringvlietdam.
Verder geen info.
Bouw van de nieuwe Koopvaarderschutsluis te Den Helder. Set van 28 opnames.
Bouw van de nieuwe Koopvaarderschutsluis te Den Helder. Set van 28 opnames.
Den Helder. Opbouw sluis. Set van 11 opnames.
Den Helder. Opbouw sluis. Set van 11 opnames.
Den Helder. Plaatsen deur in sluis.
Den Helder. Plaatsen deur in sluis.
Muiden. Renovatie sluis. Set van 23 opnames.
Muiden. Renovatie sluis. Set van 23 opnames.

0 

Stuur door