Foto's en video's zoeken

Restanten van sluis in de monding van het Afwateringskanaal in de Noordervaart nabij Katsberg (Meijel).
Restanten van een sluis in de monding van het Afwateringskanaal in de Noordervaart nabij Katsberg (Meijel).
IJs op het Twenthe kanaal nabij de sluis te Eefde.
Het schutten van schepen in de sluis Delden in het Twenthe kanaal.
Restanten van sluis in de monding van het Afwateringskanaal in de Noordervaart nabij Katsberg (Meijel).
De Kloosterdijk bij de sluis Sint Andries.
Restanten van een sluis in de monding van het Afwateringskanaal in de Noordervaart nabij Katsberg (Meijel).
De voormalige sluistechnicus en bewoner gaf nog aanwijzingen over de locatie van gasleidingen bij de sloop van zijn woning.
Geleidewielen en kabels in de heftoren.
Een van de dienstwoningen was van een latere datum dan de originele dienstwoningen.
Veiligheids inspectie door Rijkswaterstaat van de oude machinerie in de sluistorens.
Als onderdeel van de renovatie van kolk 1 en 2 van de Beatrixsluis wordt de vaargeul uitgebaggerd en nieuwe rietmatten afgezonken.
Een van de dienstwoningen was van een latere datum dan de originele dienstwoningen.
Nieuwe machinerie en geleidewielen in de heftoren van kolk 1, onderdeel van de renovatie van de de Beatrixsluizen.
Na het verwijderen van het oude bedieningsgebouw van de Beatrixsluis wordt het kunstwerk Boottocht' teruggeplaatst.
De oude geleidewielen worden verwijderd uit de heftorens van kolk 1 en 2 van de Beatrixsluis.
Nieuwe machinerie en geleidewielen in de heftoren van kolk 1, onderdeel van de renovatie van de Beatrixsluizen.
De oude geleidewielen worden verwijderd uit de heftorens van kolk 1 en 2 van de Beatrixsluis.
Werkzaamheden aan de oude sluiswachterswoningen, die nu verbouwd worden tot de nieuwe bedieningsruimte van de Beatrixsluis.
Uitzicht vanuit de oude bedieningsruimte van de sluiswachters bij kolk 1 en 2.
De oude geleidewielen worden verwijderd uit de heftorens van kolk 1 en 2 van de Beatrixsluis.
Een van de dienstwoningen was van een latere datum dan de originiele dienstwoningen.
Luchtfoto van de nieuwe geleidewielen die worden teruggeplaatst in de heftorens van kolk 1 en 2 van de Beatrixsluis.
De nieuwe geleidewielen worden teruggeplaatst in de heftorens van kolk 1 en 2 van de Beatrixsluis.
De Kazemat Schalkwijkse Wetering op de nieuwe locatie in het landschap.
Luchtfoto van de verplaatsing van de kazemat houtense wetering, met op de voorgrond de fundering van de nieuwe locatie.
De Inundatie sluis op de nieuwe locatie in het landschap.
Verplaatsing van de duiker die gebruikt werd om het waterniveau in de achterliggende polder te regelen.
Het loszagen van de fundering van de inundatiesluis die verplaatst wordt gedaan met daarin gespecialiseerde duikers.
Luchtfoto van de Beatrixsluizen, op de voorgrond de kazemat vreeswijk-oost.
De Kazemat Vreeswijk Oost op de oude locatie waar hij in 1936 is gebouwd.
De kazemat vreeswijk Oost is 13x10x7 meter en weegt 1, 2 miljoen kilo.
Luchtfoto van de kazemat vreeswijk Oost op de nieuwe locatie.
De kazemat schalkwijkse wetering op zijn fundering op de nieuwe locatie.
Ondanks het gure weer kwamen omwonenden en belangstellenden in grote getalen kijken bij de verplaatsing van de kazemat vreeswijk Oost.
De fundering van de nieuwe locatie voor de kazemat vreeswijk Oost.
De uitgegraven Kazemat Schalkwijkse Wetering op de oude locatie waar hij in 1936 is gebouwd.
Luchtfoto van de Beatrixsluis en de nieuwe lekdijk, met op de voorgrond de kazemat Vreeswijk-Oost en het verbrede Lekkanaal.
Verplaatsing van de kazemat houtense wetering.
Overzichtsfoto van de verplaatsing van het laatste deel van de inundatiesluis, links in beeld de oude locatie en rechts de nieuwe.
De kazemat vreeswijk Oost is 13x10x7 meter en weegt 1, 2 miljoen kilo.
Luchtfoto van de verbreding van het lekkanaal, op de voorgrond is de kazemat Houtense Wetering zichtbaar na de verplaatsing.
De kazemat vreeswijk Oost is 13x10x7 meter en weegt 1, 2 miljoen kilo.
De Inundatie sluis en de duiker op de nieuwe locatie in het landschap.
De Kazemat Schalkwijkse Wetering op de nieuwe locatie in het landschap.
Luchtfoto van de Beatrixsluis en de nieuwe lekdijk, met op de voorgrond de kazemat Vreeswijk-Oost en het verbrede Lekkanaal.
Verplaatsing van de kazemat houtense wetering, met op de voorgrond de fundering van de nieuwe locatie.
De Kazemat vreeswijk Oost nog op de oude locatie, rechts in beeld de aanleg van de fundering van de nieuwe locatie voor de kazemat.
De bekisting van het betonnen fundament van de nieuwe locatie van de kazemat schalkwijksewetering.
De teams van Heijmans en Mammoet observeren de laatste meters van de verplaatsing van de kazemat Schalkwijkse Wetering.
De funderingspalen, heipalen, van de kazemat vreeswijk Oost zijn doorgezaagd, links in beeld de bevestiging en versteviging waarmee de hijsogen aan de bovenzijde zijn vastgezet.
Sloop van de boer.
Het tweede deel van de inundatiesluis is gearriveerd op de nieuwe locatie.
De Kazemat vreeswijk Oost nog op de oude locatie, en het slaan van de damwanden om de kazemat later volledig uit te kunnen graven.
De kazemat schalkwijkse wetering hangt los van de grond in afwachting van de verplaatsing op de SPMT van Mammoet.
De kazemat schalkwijkse wetering hangt boven de nieuwe locatie.
De kazemat Houtense Wetering was op de oude locatie nauwelijks zichtbaar, hier nog ingegraven in de liniedijk langs het lekkanaal.
De kazemat vreeswijk Oost op de nieuwe locatie, ten Westen van de kazemat ziet men al de zandrug van de nieuwe dijk.
Aanleg fundering op nieuwe locatie kazemat vreeswijk Oost.
De Kazemat Vreeswijk-Oost op de nieuwe locatie in het landschap.
De Kazemat Vreeswijk-Oost op de nieuwe locatie in het landschap.
De kazemat Schalkwijkse wetering op de nieuwe locatie, als object trouve aan het verbrede lekkanaal.
Luchtfoto van de nieuwe locatie van de kazemat vreeswijk Oost.
De uitgegraven Kazemat Schalkwijkse Wetering op de oude locatie waar hij in 1936 is gebouwd.
De Kazemat Schalkwijkse Wetering op de nieuwe locatie in het landschap.
Verplaatsing van de kazemat houtense wetering, hangt nu boven de fundering van de nieuwe locatie.
Twee collega's (vlnr Mariel Polman, Jeroen Bootsma) van de afdeling Erfgoed nemen verfmonsters van de kazemat Schalkwijkse Wetering om de exacte, historische kleur te bepalen.
De uitgegraven Kazemat Vreeswijk Oost op de oude locatie waar hij in 1936 is gebouwd.
Opbouw van de lift installatie om de kazemat vreeswijk-oost te verplaatsen, de bovenzijde van de kazemat is versterkt en voorzijn van hijsogen.
De uitgegraven kazemat Vreeswijk Oost omringt met damwanden.
De Kazemat Vreeswijk-Oos op de nieuwe locatie in het landschap.
Luchtfoto van de kazemat Schalkwijkse Wetering, op de voorgrond een inspectie door twee medewerkers van Rijkswaterstaat.
De nieuwe dijk langs het leknaal begint vorm te krijgen, rechtsonder in beeld de kazemat vreeswijk Oost na de verplaatsing.
De Kazemat Schalkwijkse Wetering op de nieuwe locatie in het landschap.
De kazemat vreeswijk Oost is 13x10x7 meter en weegt 1, 2 miljoen kilo.
De Kazemat Vreeswijk-Oost op de nieuwe locatie in het landschap.
Om 7: 00 s ochtends op de dag van de verplaatsing wordt de kazemat vreeswijk Oost klaargemaakt voor transport.
Verplaatsing van de kazemat houtense wetering, hangt nu boven de fundering van de nieuwe locatie.
De Kazemat Vreeswijk Oost op de oude locatie waar hij in 1936 is gebouwd.
Publiek bij de verplaatsing van de kazemat Schalkwijkse Wetering.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>