Foto's en video's zoeken

Overzicht promenada naast de nieuwe damwand van de hoogwaterkering tijdens de Kleine sluis, te IJmuiden.
Luchtfoto tijdens het inhangen van de sluisdeuren aan de Zuidzijde, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Luchtfotoserie Rijksweg 15: Peulensluis.
Het plaatsen van de deuren van de nieuwe kering, tijdens de renovatie van de spuisluis te Dalem.
Overzicht vanaf de stuw in Noordelijke richting, van de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Overzicht remmingswerk in de voorhaven van de Kleine sluis, te IJmuiden.
Uitwateringssluis met hefschuif in gesloten toestand.
Noordelijk sluisplatform (West).
Noordelijk sluisplatform (West).
Overzicht remmingswerk in de voorhaven van de Kleine sluis, te IJmuiden.
Overzicht loswal 1e fase, gezien tijdens de renovatie van de Kleine sluis, te IJmuiden.
De bouw van het havenkantoor gezien tijdens de renovatie van de Kleine sluis, te IJmuiden.
De bouw van het havenkantoor gezien tijdens de renovatie van de Kleine sluis, te IJmuiden.
De bouw van het havenkantoor gezien tijdens de renovatie van de Kleine sluis, te IJmuiden.
Het dagelijks toezicht ( Directie UAV) tijdens de renovatie van de Kleine sluis, te IJmuiden.
De halsbeugel en wapening aanslagen van de Zuidwand van de Kleine sluis, tijdens de renovatie.
Mal ten behoeve van aangieten aanslagen voor de halsbeugels van de Noordwand van de Kleine sluis, tijdens de renovatie.
Overzicht van de Noordwand met haalkommen van de Kleine sluis, tijdens de renovatie.
Mal ten behoeve van aangieten aanslagen voor de halsbeugels van de Noordwand van de Kleine sluis, tijdens de renovatie.
Overzicht van de Noordwand met haalkommen van de Kleine sluis, tijdens de renovatie.
Overzicht van de Noordwand van de Kleine sluis, tijdens de renovatie, gezien vanaf het dak van het bediengsgebouw.
Overzicht van de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf het dak van het bediengsgebouw.
Overzicht van de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf het dak van het bediengsgebouw.
Overzicht van de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf het dak van het bediengsgebouw.
Overzicht van de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf het dak van het bediengsgebouw.
Overzicht van de kolk richting het binnenhoofd gezien vanaf de zeezijde tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Overzicht van de kolk richting het binnenhoofd gezien vanaf de sluisvloer tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Sloopwerk ten behoeve van de kelder nabij buitenhoofd tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Overzicht van de kolk met de dorpel ter hoogte van buitenhoofd tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Overzicht van de kolk richting het buitenhoofd gezien vanaf de sluisvloer tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Overzicht van de kolk richting het buitenhoofd gezien vanaf de sluisvloer tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Overzicht van de kolk nabij het buitenhoofd tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
De reconstructie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf de hulpbrug.
Overzicht van de kolk nabij het buitenhoofd tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
De reconstructie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf de Zuidersluis.
De reconstructie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf de Zuidersluis.
Overzicht van de bouw van de kolk met diepwanden, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van de bouw van de kolk met rechts de gedeeltelijk aangebrachte schortwanden, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Overzicht van de bouw van de kolk met schort, en diepwanden tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van de bouw van de kolk met rechts de gedeeltelijk aangebrachte schortwanden, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Overzicht van de bouw van de kolk met diepwanden, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van de bouw van de kolk met links de gedeeltelijk aangebrachte schortwanden, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van de bouw van de kolk, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht de waterkerende wand bij het Benedenhoofd, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van het Benedenhoofd, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van het Benedenhoofd met ankerstangen, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
De voorhaven zuizijde, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
De voorhaven Zuidzijde, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van de oude en nieuwe sluis, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de sloop van oude sluiswand.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: vernieuwde sluiskolk.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de nieuwe sluisdeuren worden gesloten.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de nieuwe sluisdeuren worden gesloten.
Overzicht van de bouw van het nieuwe bedieningsgebouw tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de nieuwe sluisdeuren worden gesloten.
Overzicht van het Benedenhoofd, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: nieuwe sluiswand en sloop van oude sluiswand.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: het sloopafval van oude sluiswand.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de sloop van oude sluiswand.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de sloop van oude sluiswand.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de sloop van oude sluiswand.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de sloop van oude sluiswand.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: nieuwe sluiswand en sloop van oude sluiswand.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de hydraulische installatie en het bewegingswerk van de sluisdeuren.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de hydraulische installatie en het bewegingswerk van de sluisdeuren.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de hydraulische installatie en het bewegingswerk van de sluisdeuren.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de hydraulische installatie en het bewegingswerk van de sluisdeuren.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de hydraulische installatie voor het bewegingswerk van de sluisdeuren.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de hydraulische installatie voor het bewegingswerk van de sluisdeuren.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de hydraulische installatie voor het bewegingswerk van de sluisdeuren.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: ruimte voor de hydraulische bewegingswerk van de sluisdeuren.
Luchtfotoserie Zuid-Willemsvaart: sluis 13.
Transport van de nieuwe Giessenbruggen in de sluis bij Gouda.
Transport van de nieuwe Giessenbruggen in de sluis bij Gouda.
De renovatie van de spuisluis te Dalem.
Een oude sluis in Hasselt, gezien vanaf een kade op de linker oever van het Zwarte water.
Een oude sluis bij de middelste van de drie aansluitingen van het Meppelerdiep op het Zwarte water in Zwartsluis.
De sluismeester aan het werk op de oranje sluis te Schellingwoude, tijdens het schutten van plezierjachten.
De sluismeester aan het werk op de oranje sluis te Schellingwoude, tijdens het schutten van plezierjachten.
De sluismeester aan het werk op de oranje sluis te Schellingwoude, tijdens het schutten van plezierjachten.

0  1  2  3  4  5  6  >