Foto's en video's zoeken

De Volkerakdam moest een dam worden die het Haringvliet en het Hollandsch Diep van het Volkerak moest afscheiden.
DWW Westerschelde, nieuwe sluis, zeedijk schade.
DWW Westerschelde nieuwe sluis (links van Breskens).

0