Foto's en video's zoeken

Met ijs bedekt vissersschip in een haven van Harlingen.
'Fish-eye' opnamen van het Gouwe-aquaduct nabij Gouda.
'Fish-eye' opnamen van de Zuidzijde van het Ringvaart aquaduct over RW4 nabij Roelofarendsveen.
Stalen damwand bij de bouw van de Zeeburgertunnel.
Stuw in het kanaal van Deurne nabij Katsberg (Meijel).
Stuw in het kanaal van Deurne nabij Katsberg (Meijel).
'Fish-eye' opnamen van het Gouwe-aquaduct nabij Gouda.
Stalen damwand bij de bouw van de Zeeburgertunnel.
Een vracht containers op het containerschip de Holdu' varend op het Meppelerdiep.
Een palenrij op het strand bij Westkapelle.
De IJssel nabij Deventer, gezien vanaf de brug in RW1.
'Fish-eye' opnamen van de Zuidzijde van het Ringvaart aquaduct over RW4 nabij Roelofarendsveen.
IJs op het Twenthe kanaal nabij de sluis te Eefde.
Het schutten van schepen in de sluis Delden in het Twenthe kanaal.
'Fish-eye' opnamen van het Gouwe-aquaduct nabij Gouda.
Een vracht containers op het containerschip de Holdu', weerspiegeld tijdens het varen op het Meppelerdiep bij Zwartsluis.
Het beladen van het containerschip de Holdu', gezien vanuit de cabine van de loopkraan op de Containerterminal MCS in Meppel.
De stuurhut van het containerschip de Holdu' varend op het Meppelerdiep.
IJs op de Neder Rijn tussen Rijswijk (Gld) en Wijk bij Duurstede.
Het containerschip de Holdu' passeert de brug over het Meppelerdiep bij Zwartsluis.
Het beladen van het containerschip de Holdu' op de Containerterminal MCS in Meppel.
Luchtfotoserie rivier de NederRijn hoogwater 1995: Kesteren nabij km.904.
Het beladen van het containerschip de Holdu' op de Containerterminal MCS in Meppel.
De Compartimenteringswerken in de Oosterschelde.
De Compartimenteringswerken in de Oosterschelde.
De Compartimenteringswerken in de Oosterschelde.
De Compartimenteringswerken in de Oosterschelde.
Luchtfoto van de 3 kolken van de Beatrixsluis.
De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal.
Uitzicht over het hele sluizencomplex vanuit de Zuidelijke heftoren over de oude kolken bij start werkzaamheden.
De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal.
De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en ligt in het Lekkanaal.
Het verbrede Lekkanaal bevat nu ook fauna uittreedplaatsen.
Uitzicht over het verbrede Lekkanaal aan de Zuidzijde van de Beatrixsluis.
De nieuwe 3e kolk van de Beatrixsluis.
De eerste onderhoudswerkzaamheden aan de roldeur van de 3e kolk van de Beatrixsluis.
Luchtfoto vanuit Zuidelijke richting van de drie sluiskolken van de Beatrixsluis.
Uitzicht over het verbrede Lekkanaal aan de Zuidzijde van de Beatrixsluis.
Het uitzicht over kolk 1 en 2 richting de Zuidelijke heftoren.
Twee van de nieuwe sluisdeuren van de 3e kolk beatrixsluis, op de werf van Mammoet in Rotterdam, deze ondergaan een laatste technische inspectie door Rijkswaterstaat voordat deze op transport gaan naar de Beatrixsluis.
Binnenvaartschip de Gerardus, afgemeerd aan de kade van het nieuwe, verbreedde Lekkanaal.
De nieuwe 3e kolk van de Beatrixsluis.
Luchtfoto vanuit Zuidelijke richting van de drie sluiskolken van de Beatrixsluis.
De nieuwe hoge Peter-Palen' meerpalen bij het verbrede lekkanaal, deze maken het aanmeren van de steeds grotere schepen eenvoudiger.
Uitzicht over het verbrede Lekkanaal aan de Zuidzijde van de Beatrixsluis, met op de voorgrond de nieuwe meerplaatsen.
De ingang aan de Noordzijde van de 3e kolk van de Beatrixsluis met de deuren nog geopend na het schutten.
De Noordelijke heftoren van de Beatrixsluis na de renovatie.
Binnenvaartschip de Gerardus, afgemeerd aan de kade van het nieuwe, verbreedde Lekkanaal.
Openingsceremonie van de 3e kolk van de Beatrixsluis, het tweede schip dat de kolk binnenvaart is de Terra Nova uit 1929.
Luchtfoto vanuit Zuidelijke richting van de drie sluiskolken van de Beatrixsluis.
Een van de nieuwe sluisdeuren van de 3e kolk beatrixsluis, op de werf van Mammoet in Rotterdam, deze ondergaan een laatste technische inspectie door Rijkswaterstaat voordat deze op transport gaan naar de Beatrixsluis.
Openingsceremonie van de 3e kolk van de Beatrixsluis, het eerste schip dat de kolk binnenvaart is de RWS 59 - Ingenieur Josephus Jitta.
De nieuwe 3e kolk van de Beatrixsluis.
Uitzicht over het verbrede Lekkanaal aan de Zuidzijde van de Beatrixsluis, met op de voorgrond de nieuwe meerplaatsen.
Openingsceremonie van de 3e kolk van de Beatrixsluis, het eerste schip dat de kolk uit vaart is de RWS 59 - Ingenieur Josephus Jitta.
Openingsceremonie van de 3e kolk van de Beatrixsluis, het eerste schip dat de kolk uit vaart is de RWS 59 - Ingenieur Josephus Jitta.
Luchtfoto vanuit Zuidelijke richting van de drie sluiskolken van de Beatrixsluis.
Aanzicht in Zuidelijk richting van de 3 kolken van de Beatrixsluis.
Twee van de nieuwe sluisdeuren van de 3e kolk beatrixsluis, op de werf van Mammoet in Rotterdam, deze ondergaan een laatste technische inspectie door Rijkswaterstaat voordat deze op transport gaan naar de Beatrixsluis.
De nieuwe roldeuren van de 3e kolk tijdens het transport door Rotterdam, op weg naar de Beatrixsluis.
Het uitzichtspunt dat is ingericht naast de langzaamverkeersbrug biedt een goed zicht op het komen en gaan van schepen in de 3e kolk van de Beatrixsluis.
Achter de damwand die als tijdelijke waterkering dient wordt het beton voor de deurkassen van de roldeuren gestort.
Uitzicht in Zuid-oostelijke richting over de oude Lekdijk en Lekkanaal voor de verbreding.
De oospronkelijke, historische machinerie in de heftoren aan de Noordzijde.
Officiële start aanleg 3e kolk en verbreding Lekkanaal.
De deurkasten van de roldeuren van de 3e kolk.
Het asfalt van het waterliniedok wordt gefreesd ter voorbereiding op het plaatsen van de nieuwe onderdoorgang.
Aanleg van de nieuwe langzaamverkeersbrug over de sluiskolken, deze ligt paralel aan het waterliniedok.
Twee van de nieuwe sluisdeuren van de 3e kolk op de werf van Mammoet in Rotterdam.
Het uitgraven van de diepwanden die de wanden van de derde kolk gaan vormen.
De onderrolwagen in het buitenhoofd van de 3e kolk, waarmee de sluisdeuren in de toekomst heen en weer gaan bewegen.
Officiële start aanleg 3e kolk en verbreding Lekkanaal.
In beeld is het nieuwe dak van de onderdoorgang die in het waterliniedok werd geplaatst.
Luchtfoto van de verbreding van het Lekkanaal en de werkhaven.
Overzicht van de voorbereidingen van het plaatsen van het dak van de nieuwe onderdoorgang.
Luchtfoto van de verbreding van het Lekkanaal en de werkhaven.
Tijdens de aanleg van de 3e kolk, worden de voormalige dienstwoningen omgebouwd tot de nieuwe bedieningsruimte.
In beeld is het nieuwe dak van de onderdoorgang die in het waterliniedok werd geplaatst.
In beeld is het nieuwe dak van de onderdoorgang die in het waterliniedok werd geplaatst.
De liggers van de langzaamverkeersbrug over de Beatrixsluis worden geplaatst.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>