Foto's en video's zoeken

RW32, 17.
RW32, 17.
RW32, 17.
Grouw, nieuw kanaal met spoorweg basculebrug in de lijn Leeuwarden - Zwolle en onderbouw verkeersbrug in de toekomstige weg 32.
Leeuwarden, nieuw kanaalgedeelte ten Zuiden van de stad.
Viaducten en tunnels bij Leeuwarden.
Viaducten en tunnels bij Leeuwarden.
Viaducten en tunnels bij Leeuwarden.
Viaducten en tunnels bij Leeuwarden.
Viaducten en tunnels bij Leeuwarden.
Viaducten en tunnels bij Leeuwarden.
Viaducten en tunnels bij Leeuwarden.
Viaducten en tunnels bij Leeuwarden.
Viaducten en tunnels bij Leeuwarden.
Viaducten en tunnels bij Leeuwarden.
Brug over de Wartenster Wiid.
Wartena (officieel, Fries: Warten) is een dorp in de gemeente Leeuwarden.
Wartena (officieel, Fries: Warten) is een dorp in de gemeente Leeuwarden.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Harlingen. Brug over kanaal. Set van 16 opnames.
Harlingen. Brug over kanaal. Set van 16 opnames.
Harlingen. Brug over kanaal. Set van 24 opnames.
Harlingen. Brug over kanaal. Set van 24 opnames.
Loopbrug Koegelwieck Harlingen.
Loopbrug Koegelwieck Harlingen.
Loopbrug Koegelwieck Harlingen.
Follegasloot. Bouw brug in de A7.
Follegasloot. Bouw brug in de A7.
Follegasloot. Bouw brug in de A6.
Follegasloot. Bouw brug in de A6.
Follegasloot, bouw brug in de A6.
Follegasloot, bouw brug in de A6.
Afsluitdijk. Aanleg viaduct. Set van 10 opnames.
Afsluitdijk. Aanleg viaduct. Set van 10 opnames.
Sneek, aanleg viaduct. Set van 9 opnames.
Sneek, aanleg viaduct. Set van 9 opnames.
Over de stadsgracht te Sneek.
Over de stadsgracht.
Over de stadsgracht.
Wonseradeel. Bouw viaducten over snelweg A7.
Wonseradeel. Bouw viaducten over snelweg A7.
Het Akwadukt Mid-Fryslân is een aquaduct in het Prinses Margrietkanaal bij Grouw.
Viaduct kop Afsluitdijk. Set van 6 opnames.
50 Jaar bruggen RW34 Friesland.
Bouw van een viaduct nabij Drachten.
Bouw van een viaduct nabij Drachten.
Bouw van een viaduct nabij Drachten.
Bouw van een viaduct nabij Drachten.
Bouw van een viaduct nabij Drachten.
Bouw van een viaduct nabij Drachten.
Bouw van een viaduct nabij Drachten.
Viaduct in aanbouw nabij Drachten.
Viaduct in aanbouw nabij Drachten.
Viaduct in aanbouw nabij Drachten.
Viaduct in aanbouw nabij Drachten.
Viaduct in aanbouw nabij Drachten.
Viaduct in aanbouw nabij Drachten.
Viaduct in aanbouw nabij Drachten.
Viaduct in aanbouw nabij Drachten.
Viaduct in aanbouw nabij Drachten.
Viaduct in aanbouw nabij Drachten.
Viaduct in aanbouw nabij Drachten.
Viaduct in aanbouw nabij Drachten.
50 Jaar bruggen Betonbrug Opsterland.
Een viaduct met kluunvoorziening (voor schaatsers) over de Witmarsumervaart bij Bolsward.
Een viaduct met kluunvoorziening (voor schaatsers) over de Witmarsumervaart bij Bolsward.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
De ombouw van RW32 van auto- naar autosnelweg gedeelte Grouw tot Heerenveen.

0  1  2  >