Foto's en video's zoeken

Aanleg Maas-Waal kanaal - Westelijk hoofd van Viaduct in de Nieuwe Graafsche weg. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Verschuiving installatie van de Noord Spoorbrug.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Zuidelijk aanzicht met doorzicht tunnel van West.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Zuidelijk front- en vleugelaanzicht met tunnel van West. Landh. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Zuidelijk frontaanzicht van Oost Landh. Met tunnel.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Noordelijk frontmet taludvleugel van Oost Landhoofd.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Formulen opstellen van de Tunnel v/ Oost Landh.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Ontgraven fundeerinsput voor pompinstallatie met diverse machines.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Ontgraving met stoomschop van een kanaalvak bij Malden. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Manier van aanbrenging der palen van de boordvoorziening. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Aanbrengen en bevestiging van de gording der boordvoorziening. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Aanbrengen betonzuilen van de Oeververdediging bij 29.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Inspuiten van de damwand der boordvoorziening bij 33.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Overzicht kanaalvak van H.M. 35 tot 29.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Ontgraving met Excavateur bij H.M.34.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Ontgraving kanaalvak van H.M 29-35.
Pompinstallatie van het graven van een kanaalvak.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Gezicht op beide voltooide spoorbruggen van het Viaduct bij Neerbosch.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Optrekken en inbouwen bovenrandstuk van de Zuid brugoverspanning.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Montage van de Zuid spoorbrug, de Noord bijna gereed.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Viaduct o/d omgelegde Nonnenstraat bij Neerbosch.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Gezicht op hoofdliggers en dwarsverbanden van een Viaductbrug. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Aanzicht landhoofden, motagesteiger en spoorbrugvloerconstructie.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Oostelijk hoofd van Viaduct bij Neerbosch.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Voltooiing v.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Betonstorten van de rijvloer der verkeersbrug te Neerbosch. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Maken van de bekisting der gewapendbeton rijvloerconstructie van de verkeersbrug.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Montage verkeersbrug voltooid, opstellen formeele van de te maken gem beton rijvloer. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Gezicht op beide spoorwegbruggen en een verkeersbrug.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Motage hoofligger van de verkeersbrug.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Gezicht op montage en ijzerconstructies van de Noordelijke Spoorwegbrug.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Lengtezicht montage Zuidelijke - en monteeren rijvloer Moord spoorbrug.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Verschuivingsinstallatie van de Zuid spoorbrug.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Gezicht op de Zuid spoorbrug en de landhoofden met tunnel. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Montage Zuidelijke Spoorwegbrug Jan 1925.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Gezicht op de steiger en het monteeren van de rijvloer. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Aanzicht montagesteiger en moteeren rijvloer van de Zuid spoorbrug.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Overzicht van het Westelijk- en Oostelijk Landhoofd.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Achterzijde Westelijk Landhoofd. Te Neerbosch.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Onderbouw Oost handhoofd met grindwaschinrichting.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Overzicht van de bijna voltooide betonnen Grondduiker III bij Neerbosch.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Betonaanvulling en -omhulling der 3 rijen duikerbuizen. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Overzicht van de gestelde betonbuizen van grondduiker III. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Het aanbrengen van 3 rijen rioolbuizen op de duikervloer. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Betonstorten van de werkvloer dikycH.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Storten van de werkvloer der grondduiker bij Neerbosch. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Droogmalen en Ontgraven van de Grondduikerput.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Overzicht funderingsput van grondduikers III, bij Neerbosch. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Maken van betonbuizen van de grondduikers, eerst spiestuk daarna ijzeren binnenmantel optrekken.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Vervaardiging rioolbuizen met netwapening van beton van de grondduikers.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Overaicht van voltooide kanaalvakken bij Graafsche weg. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Oververdediging van 6 hoekige betonzuilen bij Neerbosch. Fotoboek_F018.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Overzicht zuilenbedrijf te Neerbosch.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Stampmachine van het maken van hoekige betonzuilen voor Oeververdediging.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Ontgraving met Excavateur van een kanaalvak bij H.M.
Aanleg Maas-Waal kanaal - Bemalingsinstallatie van een kanaalvak bij Hakerk, ruwolie motoren van 30/40 pk.

0