Foto's en video's zoeken

Heien. Het vervoeren van de heistelling.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Heien.
Heien. Betonpaal 17 meter voor Noord-Landhoofd.
Heien. Het voorspuiten van een paal.
Heien. Stellen bekisting wand B. Jaren1930-1949.
Heien.
Heien. De helling van de betonpalen.
Heien. De stortsteiger voor pijler B over de weg.
Heien. Overzicht palen storten. Jaren1930-1949.
Heien. Overzicht palenveld en vlechtfabriek.
Heien. Het trillen van de betonpalen.
Heien. Het vervoeren van de heistelling.
Heien. Het stellen van de bekisting voor wand B.
Heien. Het ophijsen van een paal voor de pijler.
Heien. Het blok in top. Jaren1930-1949.
Heien. Het voorspuiten van een paal.
Heien.
Heien. Het ophijsen van een paal voor een pijler.
Heien. Het heiblok wordt opgehaald.
Brug Overeindseweg grondverbetering Westzijde van Zuidzijde gezien.
Brug Overeindseweg door grondverschuiving beschadigd en te slopen Westelijke landhoofd.
Brug Overeindseweg verzakking Westelijke talud ontgraving Westelijk juk.
Brug Overeindseweg ontgraving Westelijke juk voor grondverbetering.
Brug bij Jutphaas over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Bouw brug bij Jutphaas.
Bouw brug bij Jutphaas.
Stuwbouw Lith, Limburg - Stuw in gebruik genomen.
Stuwbouw Lith, Limburg - Inhangen derde schijf, gezien vanaf pijler.
Stuwbouw Lith, Limburg - inhangen eerste schuif, gezien vanaf benedensctroomsche zijde. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Gallsche ketting.
Stuwbouw Lith, Limburg - Beweegingswerktuigen.
Stuwbouw Lith, Limburg - Gezicht vanuit een toren op de nieuwe rivier benedenstrooms. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Stortebed met drempeks.
Stuwbouw Lith, Limburg - Bovenstroomsche zijde.
Stuwbouw Lith, Limburg - Afwerken pijlers en landhoofden. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Ontvangbed.
Stuwbouw Lith, Limburg - Vischtrap Zuidelijk landhoofd. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Overzicht benedenstroomsche zijde. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Benedenhoofd sluis, op de achtergrond de stuw.
Stuwbouw Lith, Limburg - Gezien vanaf bovenstroomsche zijde. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Bekistingwerk machineruimte Noord. Landhoofd.
Stuwbouw Lith, Limburg - Bekistingwerken pijlers.
Stuwbouw Lith, Limburg - Benedenstroomsche zijde.
Stuwbouw Lith, Limburg - Uitmonding vischtrap Zuid. Landhoofd.
Stuwbouw Lith, Limburg - Storkebed met drempel.
Stuwbouw Lith, Limburg - Gedeelte bekisting van een pijler. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Zuidelijk landhoofd tot 8.65+ gereed.
Stuwbouw Lith, Limburg - Betonstorten met kabelbaan en kubel.
Stuwbouw Lith, Limburg - Gezien vanuit benedenstroomsche toren kabelbaan Oude rivier Toeleidingskanaal schutsluis. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Bekistingwerken v.e.
Stuwbouw Lith, Limburg - Storken van de stuwvloer.
Stuwbouw Lith, Limburg - Storken van de stuwvloer.
Stuwbouw Lith, Limburg - Ontgraving stuwvloer.
Stuwbouw Lith, Limburg - Afgraven van grond met kabelkraan. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Overzicht heiwerk en ontgraving tussen de damwanden.
Stuwbouw Lith, Limburg - Overzicht heiwerk en ontgraving tussen de damwanden.
Stuwbouw Lith, Limburg - Naheien met terryhamer (etage heien).
Stuwbouw Lith, Limburg - Voorheien met hollandsche heistelling (etageheien).
Stuwbouw Lith, Limburg - Heien der eerste domplonken. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - De eerste domplonken worden geheied.
Stuwbouw Lith, Limburg - Ontgraving bouwput.
Sluisbouw Lith 1934-1935 - officieele indienststelling van de schutsluis te Lith. Fotoboek_F035.
Sluisbouw Lith 1934-1935 - Aanzicht van de benedenstroomsche zijde.
Sluisbouw Lith 1934-1935 - Hefdeur van het benedenhoofd. Fotoboek_F035.
Sluisbouw Lith 1934-1935 - Bovenhoofd met op de achtergrond het toeleidingskanaal. Fotoboek_F035.
Sluisbouw Lith 1934-1935 - Schutkolk met bovenhoofd. Fotoboek_F035.

0  1  2  >