Foto's en video's zoeken

IJs op het IJsselmeer langs de IJsselmeerdijk bij Lelystad.
Meetopstelling bij Lelystad ten behoeve van de waterpassing van het IJsselmeer, terwijl dit geheel bevroren is.
Meetopstelling bij Lelystad ten behoeve van de waterpassing van het IJsselmeer, terwijl dit geheel bevroren is.
Meetopstelling bij Lelystad ten behoeve van de waterpassing van het IJsselmeer, terwijl dit geheel bevroren is.
Meetopstelling bij Lelystad ten behoeve van de waterpassing van het IJsselmeer, terwijl dit geheel bevroren is.
Meetopstelling bij Lelystad ten behoeve van de waterpassing van het IJsselmeer, terwijl dit geheel bevroren is.
Proef te Lelystad Schok golfdengang door luchtstroom.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland. Wijziging 1949.
Oostelijk Flevoland. Wijziging 1950 - 1951.
Oostelijk Flevoland. Diepe level in m m / Anaal.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Voorziene verlaging (in meters) van het phreatisch vlak in het zand gebied van de polder Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk - Flevoland.
Noordoostpolder.
Lelystad, gezien vanaf het IJsselmeer.
Gemaal Workman en schutsluis te Lelystad gezien vanaf het IJsselmeer.
Vissers op de Knardijk, Oostelijk Flevoland.
Schokland in de Noordoostpolder.
Gezicht in de haven van Urk.
Oostelijk Flevoland.
De brug over de Hardersluis in de toegangs weg naar Lelystad.
Knardijk, gezien in de richting Lelystad.
Oostelijk Flevoland.
Noordoostpolder, gezicht op het voormalig eiland Urk.
De eerste oogst in Oostelijk Flevoland.
De eerste oogst in Oostelijk Flevoland.
Het leggen van plastic kop akker - buizen in Oostelijk - Flevoland.
Tractor voor het leggen van plastic kop akkerbuizen in Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland. Ontgonnenland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland. Brug bij Elburg.
Zand op slagplaats bij Harderwijk rechts op de voorgrond het gemaal Lovink.
Greppelplogen in Oostelijk - Flevoland.
Greppelplogen in Oostelijk - Flevoland.
Greppelplogen in Oostelijk - Flevoland.
Schutsluis te Ketelhaven, Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland. Greppelploeg aan het werk.
Oostelijk Flevoland. Greppelploeg met trekker.
Oostelijk Flevoland. Greppelfrais.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk - Flevoland.
Overzichts kaart van de Noordoostpolder.
Het IJsselmeer na het gereedkomen in van de Noordoostpolder.
Drooggevallen land van Oostelijk - Flevoland.
Droogvallend land van Oostelijk - Flevoland.
Oostelijk Flevoland. Knardijk.
Noordoostpolder, kaartje van scheepsmakken.
Noordoostpolder Gezicht op Emmeloord, Geref. Kerk.
Noordoostpolder Marktdag te Emmeloord.
Oostelijk Flevoland. Kelder van het gemaal Lovink.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland. Het gemaal Lovink.
Oostelijk Flevoland. Kelder van het gemaal Colijn.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland. Het gemaal Colijn.
Oostelijk Flevoland. Het gemaal Colijn.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland. Het gemaal Wortman.
Noordoostpolder. Postkantoor en R. K.
Noordoostpolder. De Louwers Hoeve te Marknesse.
Noordoostpolder.
Noordoostpolder. Woningen te Nagele.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>