Foto's en video's zoeken

De Brouwersdam is het zevende bouwwerk van de Deltawerken.
De Brouwersdam is het zevende bouwwerk van de Deltawerken.
De Brouwersdam is het zevende bouwwerk van de Deltawerken.
De Brouwersdam is het zevende bouwwerk van de Deltawerken.
De Brouwersdam is het zevende bouwwerk van de Deltawerken.
Brouwershavense gat.
Brouwershavense gat.
Brouwershavense gat.
Brouwershavense gat.
Brouwershavense gat.
Burgsluis.
Burgsluis.
Opspuiten nieuwe dijk bij Bath aan de Belgische grens, mak.
Nieuwe dijk bij Bath aan de Belgische grens, buitenteen, Spuitwater treedt door mijnsteenkade uit. Mak.
Nieuwe dijk bij Bath aan de Belgische grens, mak.
Bergen op Zoom, dijk om industriegebied, betonblokken op mijnsteen, mak.
Bergen op Zoom, dijk om industriegebied, mak.
Schelde Rijnverbinding teen kanaaltalud met licht bandweefsel, mak.
Waarde, aanleg van de rioolpersleiding Moerdijk -Westerschelde, aanleg ter plaatse van buitentalud zeedijk, aansluiting in plasberm op zinker, mak.
Waarde, aanleg van de rioolpersleiding Moerdijk -Westerschelde, ter plaatse van kruising heeft de dijk eerst brede buitenberm gekregen.
Waarde, aanleg van de rioolpersleiding Moerdijk -Westerschelde, nog teverwerken buizen met stalen kern, mak.
Waarde, aanleg van de rioolpersleiding Moerdijk -Westerschelde, aanleg ter plaatse van buitentalud zeedijk, mak.
Waarde, plaatsen met kraan van de rioolpersleiding Moerdijk -Westerschelde, aanleg ter plaatse van buitenkruinlijn, mak.
Tholen.
Tholen.
Tholen.
Scharendijke.
Scharendijke.
Vlissingen, Zonnemaire. Set van 10 opnames.
Vlissingen, Zonnemaire. Set van 10 opnames.
Scharendijke. Opblazen torens van kabelbaan.
Scharendijke. Opblazen torens van kabelbaan.
Scharendijke. Kabelbaan, blokken storten.
Scharendijke. Kabelbaan, blokken storten.
Rilland Bath. Bouw viaduct. Set van 8 opnames.
Rilland Bath. Bouw viaduct. Set van 8 opnames.
Rilland Bath.
Rilland Bath.
Rilland Bath.
Rilland Bath.
Rilland-Bath. Bouw brug over SR-verbinding.
Rilland-Bath. Bouw brug over SR-verbinding.
Schardendijke.
Schardendijke.
Aanleg Kreekraksluizen.
Aanleg Kreekraksluizen. Set van 15 opnames.
Bouw Kreekraksluizen. Set van 26 opnames.
Bouw Kreekraksluizen. Set van 26 opnames.
Bouw Kreekraksluizen. Set van 6 opnames.
Bouw Kreekraksluizen. Set van 6 opnames.
Bouw Kreekraksluizen. Set van 17 opnames.
Bouw Kreekraksluizen. Set van 17 opnames.
Scharendijke.
Scharendijke.
DWW Schouwen duiveland, Renesse, duinafslag naast duinvoetverdediging.
DWW Westerschelde, Zuid Beveland, Kapelle, Willem-Annapolder, dijkversterking.
DWW Oosterschelde, linkeroever, Noord Beveland, Oud Noord Bevelandse polder, schade aan spijkerglooiing.
DWW Oosterschelde, linkeroever, Noord Beveland, Onrustpolder, zeedijk schade aan natuursteenglooiing.
DWW Westerschelde linkeroever, zeedijk schade betonbekleding. Schade door betonrot.
DWW Westerschelde, West Zeeuwsch Vlaanderen, zeedijk schade aan betonblokkenbekleding (systeem Leendertse).
DWW Zeeland, zeedijk Willem Alexanderpolder? bekleding van gebakken blokken.
DWW Westerschelde Vlissingen boulevard zeedijk Lappendeken.
DWW Zeeland, Walcheren Zoutelande Westerschelde, landhoofd natuursteen.
DWW Westerschelde Vlissingen natuursteen Nolledijk.
DWW Zeeland, Walcheren, Zoutelande, natuursteen.
DWW_070070 Zeeland, Oosterschelde, Noord Beveland, Onrustpolder.
DWW Zeedijken, Zeeland, beverkop betonblokkenglooiing.
DWW Zeeland, zeedijk met betonblokkenglooiing bestaande uit: zeskantblokken, De Muralt platen en Haringmanblokken.
DWW Zeeland, zeedijk met betonblokkenglooiing.
DWW Zeedijken, Zeeland.
DWW Zeedijken, Oosterschelde Noord Beveland, Oud Noordbevelandsepolder, betonglooiing trapjesglooiing systeem De Muralt.
DWW zeedijk Zeeland, zeskantig betonblok met halfverhoogde kop in sneeuw.
DWW Zeedijken, Westerschelde rechteroever Zoutelande, glooiing van zeskantige betonblokken met halfverhoogde kop.
DWW Zeedijken, Zeeland, Betonblokken geribd.
DWW Zeedijken, Zeeland, glooiing met vierkante betonblokken met halfverhoogde kop in de sneeuw.
DWW Zeedijken, Zeeland, Katseveer Haringmanblokken en gewone betonblokken tussen grasberm en teen van dijk bestaand uit baksteenpuin.
Oosterschelde, vervallen getijdehaven bij Rilland-Bath.
Veere. Aanleg recreatie eiland.
Veere. Aanleg recreatie eiland.
Aanleg van de Brouwersdam de buitendijk van de Grevelingen.

0  1  >