Foto's en video's zoeken

De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
Het sluizencomplex Terneuzen verleent vanuit de Westerschelde toegang tot het Kanaal Gent-Terneuzen en daarmee tot de haven van Gent.
Het sluizencomplex Terneuzen verleent vanuit de Westerschelde toegang tot het Kanaal Gent-Terneuzen en daarmee tot de haven van Gent.
Apparatuur van het gladheidsmeldsysteem, project t Harde.
Olieverontreiniging op het Noordzeekanaal ter hoogte van Nauerna.
Ekofisk is een olieveld dat gelegen is in het Noorse gedeelte van de Noordzee.
De Brouwersdam.
De Brouwersdam.

0