Foto's en video's zoeken

Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Oosterschelde.
Oosterschelde.
Plaatsen hulpbruggen voor de afsluiting van de Oosterschelde.
Plaatsen hulpbruggen voor de afsluiting van de Oosterschelde.
Terneuzen. Uitbouw sluizen. Set van 20 opnames.
Terneuzen. Uitbouw sluizen. Set van 20 opnames.
Luchtopname Lichteiland Goeree. Set van 6 opnames.
Luchtopname Lichteiland Goeree. Set van 6 opnames.
Terneuzen. Bouw en uitbreiding sluizen.
Terneuzen. Bouw en uitbreiding sluizen.
Terneuzen. Bouw en uitbreiding sluizen.
Terneuzen. Bouw en uitbreiding sluizen.
Op 4 december 1978 zonk er een geladen binnenschip op de Waal en belemmerde de doorvaart voor de scheepvaart.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken artist view, artist impression van de weg over de kering en de aanstorting rond de pijlers van de stormvloedkering in de Oosterschelde.
DWW deltawerken tekening van de deels geopende stormvloedkering in de Oosterschelde met daarop de verkeersweg.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking bij Baalhoek.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking bij paal.
DWW Zeeland, zeedijk schade.
DWW 75_16 Oosterschelde, Noord Beveland, schade zeedijk.
DWW 75_15 Oosterschelde, Noord Beveland, schade zeedijk.
DWW 75_19 Oosterschelde, Noord Beveland, schade zeedijk.
DWW Zeeland, paalhoofd.
DWW 91_13A Westerschelde Breskens natuursteen overgangsconstructies, paalhoofden en landhoofden.
DWW 85_13A Westerschelde, Vlissingen.

0