Foto's en video's zoeken

Op een kunstmatig eiland in het Krammer wordt een schutSluizencomplex gebouwd voor binnenvaart en recreatievaart.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
Een film over de Mytilus, het verdichtingsschip dat in de monding van de Oosterschelde de draagkracht van de bodem heeft verbeterd.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
Sluis Veere.
Draaibrug Middelburg, recreatievaart.
Sluis Veere, recreatievaart, zeilboten, panorama.
Het Kanaal door Zuid-Beveland is een kanaal in Zeeland dat, in Noord-zuidrichting, loopt van Wemeldinge naar Hansweert.
Langs het Kanaal door Walcheren.
Langs het Kanaal door Walcheren.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
De Sloelijn is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer, het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen.
Slikken en oever, industrie, windmolens.
Slikken, vogels, steltlopers.
Slikken, oever, visserij, vissersschip.
Slikken, oever, stappenbaak.
Steltlopers is een verzamelnaam van verscheidene vogelfamilies, behorende tot de orde der steltloperachtigen.
Zuidgors is een buitendijks schorren- en slikkengebied langs de Westerschelde.
Zuidgors is een buitendijks schorren- en slikkengebied langs de Westerschelde.
Dijk.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, Walsoorden, dijkversterking.
DWW deltawerken.
DWW deltawerken.
DWW Westerschelde, linkeroever, Cadzand, hotel Noordzee 1 week voor de sloop.
DWW waterkering, zeedijken, Zeeland, schade door afschuiving, dijkval, oeverval bij Nummer Een (Oost van Breskens).
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, Cadzand, dijkversterking.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, Cadzand, dijkversterking.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, dijkversterking Wilhelmus-kruispolder.
DWW Oosterschelde, linkeroever, Colijnsplaat, dijkversterking.
DWW Oosterschelde, linkeroever, Colijnsplaat, dijkversterking.
DWW Oosterschelde, linkeroever, Colijnsplaat, dijkversterking.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, Wilhelmina kruispolder, zeedijk schade aan natuursteenglooiing.
DWW werkeiland in de Oosterschelde met Fixtone glooiing.
DWW Westerschelde, Vlissingen, Bouleverd De Ruyter, Gevangentoren, asfaltglooiing.
DWW Westerschelde, Vlissingen, Oranjedijk onder golfaanval.
DWW Zeeland, Westerschelde, zeedijk Zuid Beveland, Sint Pieterspolder, glooiing van dakpannen.
DWW Zeedijken, Zeeland, overgang petit granit (graniet op voorgrond) naar betonblokken.
DWW Zeeland, zeedijken, palenrij, Haringmanblokken, betonblokken en natuursteen.
Het verdronken land van Seaftinge, Westerschelde, luchtfoto.
De bouw start in 1978 vanaf het werkeiland Neeltje Jans dat vanaf Schouwen-duiveland bereikbaar is met 2780 meter lange hulpbrug.
De sluizen zijn technisch ingewikkeld, omdat ze moeten voorkomen dat er een uitwisseling plaatsvindt van het zoete water van het Volkerak en het zoute water van de Oosterschelde.
Fietsveer Veerse Meer.
Oosterschelde. Provincie : Zeeland.
Grevelingendam. Provincie : Zeeland.
R.C.V. In Grevelingen opname onderwater camera.
Bath. Plaatsnaam : Bath.
Tentoonstelling in Zierikzee van de Delta dienst.
Proef opbouw funderingsmat.
Proef opbouw funderingsmat.
Oosterschelde werken. Provincie : Zeeland.
Philipsdam. Provincie : Zeeland.
Oosterschelde meetapparatuur.
Oosterschelde maquette Ostrea.
Terneuzen. Plaatsnaam : Terneuzen.
Terneuzen. Plaatsnaam : Terneuzen.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>