Foto's en video's zoeken

Op een kunstmatig eiland in het Krammer wordt een schutSluizencomplex gebouwd voor binnenvaart en recreatievaart.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, Cadzand, dijkversterking.
DWW Westerschelde, linkeroever, Zeeuwsch Vlaanderen, Cadzand, dijkversterking.
De sluizen zijn technisch ingewikkeld, omdat ze moeten voorkomen dat er een uitwisseling plaatsvindt van het zoete water van het Volkerak en het zoute water van de Oosterschelde.

0