Foto's en video's zoeken

Kustfoto 1982 - Rottumerplaat-oost.
Luchtfoto, Oost Vlieland, haven en helihaven.
Luchtfoto, Noord-oost Vlieland.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Ameland, Zuid-oost punt.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Ameland, Zuid-oost punt.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Ameland, Noord-oost, Oerdwater.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Ameland, midden, Strandweg.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Ameland, Nes, Nesserbosch.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Ameland, Midden, Ballumersstuifdijk.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Ameland, Noord-West, De Amerlander Kaap.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Terschelling, Bosplaat.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Terschelling, Vijfde Slenk.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Terschelling, Oosterend Terschelling.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Terschelling, Hoornsebos.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Terschelling, West aan Zee.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Terschelling, Haven, West-Terschelling.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Terschelling, West.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Terschelling, Haven, West-Terschelling, De Kom.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Vlieland, Vliepark, Boswachterij Vlieland.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Vlieland, Zesduinenpad, Pad van Dertig.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Vlieland Zuidelijke deel.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Vlieland Zuidelijke punt, Waddenzee.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Texel, Noord, Vlieland Zuidelijke punt, Waddenzee.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Texel, Noord, Vuurtoren.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Texel, Noord, Vuurtoren.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Texel, De Slufter.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Texel, De Koog, Ecomare.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Texel, Westermient, Duinen van Texel.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Texel, Zuidelijk deel.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Rottumeroog, een Nederlands (Gronings) waddeneiland, dat ook wel wordt aangeduid met Rottum, Zuidersrtrand.
Zeehond op de wadden.
DWW 249_23a COW S_72.029.
DWW 249_20a COW S_72.029.
DWW 250_32 IJsselmeerdijk, Friesland, nabij Mirns, kapglooiing met resten van staketwerk (paalwerk op de glooiing).
DWW 250_26 IJsselmeerdijk, Friesland, Oude Mirdumerklif, natuurgebied, kapglooiing, hoogliggend terrein er achter.
DWW 247_33 Waddenzee, Ameland, zeedijk tussen Ballumerbocht en Nes. Dijkversterking.
DWW 247_37 Ameland, tussen Ballummerbocht en Nes, buitentalud deltadijk voorzien van diverse geotextielen ter bescherming van graszaad?.
DWW 247_36 Ameland Waddenzeezijde.
DWW 247_29 Ameland, tussen Balummerbocht en Nes.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.
Harlingen DVK.

0  1  >