Foto's en video's zoeken

De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De stormvloedkering in de Oosterschelde was zo'n grootschalig en specialistisch project dat bij de bouw ervan een geheel nieuwe aanpak nodig was.
Aanleg Stichtse brug.
Aanleg Stichtse brug.
Het zelfrichtende reddingvlot Viking.
Op een kunstmatig eiland in het Krammer wordt een schutSluizencomplex gebouwd voor binnenvaart en recreatievaart.
Op een kunstmatig eiland in het Krammer wordt een schutSluizencomplex gebouwd voor binnenvaart en recreatievaart.
Op een kunstmatig eiland in het Krammer wordt een schutSluizencomplex gebouwd voor binnenvaart en recreatievaart.
Op een kunstmatig eiland in het Krammer wordt een schutSluizencomplex gebouwd voor binnenvaart en recreatievaart.
Op een kunstmatig eiland in het Krammer wordt een schutSluizencomplex gebouwd voor binnenvaart en recreatievaart.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen, had een aantal gevolgen.
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen, had een aantal gevolgen.
Luchtfoto, Oost Vlieland, haven en helihaven.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Terschelling, Haven, West-Terschelling.
Kustfoto 1982 - luchtfoto Terschelling, Haven, West-Terschelling, De Kom.
Kustfoto 1982 - haven Scheveningen, Den Haag.
Kustfoto 1982 - Duindorp, haven Scheveningen.
Sluizencomplex met ophaalbrug over het Voorns Kanaal.
Sluizencomplex met ophaalbrug over het Voorns Kanaal.
IJs in de haven van Delfzijl.
Klein bootje in het ijs in de haven van Delfzijl.
IJsafzetting op een schip in de haven van Delfzijl.
IJsafzetting op een schip.
IJsafzetting op een afgemeerd schip in de haven van Delfzijl.
IJsafzetting op een schip in de haven van Delfzijl, met de toren van Farmsum.
DWW 248_48 COW S_72.029.
DWW 222_28 Rivierdijken, hoogwater 1982.
DWW Noordhollands kanaal, oevers, blokkenmatten, oeververdediging, achter Houten damwand.
DWW 370_17 Oevers, kanalen, oeverbeschermingen in Zuidelijk Flevoland.
DWW 370_13 Oevers, kanalen, oeverbeschermingen in Zuidelijk Flevoland.
DWW 370_11 Oevers, kanalen, oeverbeschermingen in Zuidelijk Flevoland.
DWW 370_10 Oevers, kanalen, oeverbeschermingen in Zuidelijk Flevoland. VOB blokkenmat.
DWW 370_08 Oevers, kanalen, oeverbeschermingen in Zuidelijk Flevoland.
DWW 324_17 Oevers, kanalen, Overschie, schroefstraalwerking tegen stalen damwand.
DWW 324_05 Oevers, kanalen, Delftse Schie.
DWW 306_16 Oevers, kanalen, Coevorden - Vechtkanaal, scheepvaart.
DWW 306_07 Oevers, kanalen, Twenthekanaal, verbreding zijkanaal en nieuwe damwand oeverbescherming.
DWW 306_06 Oevers, kanalen, Twenthekanaal, verbreding zijkanaal en nieuwe damwand oeverbescherming.
DWW 306_03 Oevers, kanalen, Twenthekanaal, haalGolven.
DWW Zuidelijk Flevoland, oevers, kanalen, haalgolven.
DWW 370_23 Oevers, Kanalen, Zuidelijk Flevoland, plasberm, instroming regelbaar door schot.
DWW 233_23a Flevoland, Oost van Almere, Hoge vaart.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, Houten gording als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, Houten gording als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
DWW Noordhollands kanaal, blokkenmat als oeververdediging.
Kreekraksluis in het Schelde-Rijn kanaal -doorbraak Mariezaatskade.
Kreekraksluis in het Schelde-Rijn kanaal -doorbraak Mariezaatskade.
Kreekraksluis in het Schelde-Rijn kanaal -doorbraak Mariezaatskade.
Kreekraksluis in het Schelde-Rijn kanaal -doorbraak Mariezaatskade.
Kreekraksluis in het Schelde-Rijn kanaal -doorbraak Mariezaatskade.
Kreekraksluis in het Schelde-Rijn kanaal -doorbraak Mariezaatskade.
Kreekraksluis in het Schelde-Rijn kanaal -doorbraak Mariezaatskade.
Kreekraksluis in het Schelde-Rijn kanaal -doorbraak Mariezaatskade.
Kreekraksluis in het Schelde-Rijn kanaal -doorbraak Mariezaatskade.

0  1  2  >