Foto's en video's zoeken

Stalen damwand bij de bouw van de Zeeburgertunnel.
Stalen damwand bij de bouw van de Zeeburgertunnel.
Be bouw van de Zeeburgertunnel te Amsterdam.
Aanleg van de Zeeburgertunnel te Amsterdam Schellingwoude.
RAI Amsterdam tentoonstelling Rijksdienst van het wegverkeer met personenauto's.
RAI Amsterdam tentoonstelling Rijksdienst van het wegverkeer met personenauto's.
Aanleg van de Zeeburgertunnel te Amsterdam Schellingwoude.
Be bouw van de Zeeburgertunnel te Amsterdam.
Onderwater betonstort voor de bouw van de Zeeburgertunnel.
Onderwater betonstort voor de bouw van de Zeeburgertunnel.
Bouw aan de nieuwe steiger bij de Philipsdam.
De luifel van Zeist is een halfoverkapping van de A28 bij Zeist.
De luifel van Zeist is een halfoverkapping van de A28 bij Zeist.
De luifel van Zeist is een halfoverkapping van de A28 bij Zeist.
De luifel van Zeist is een halfoverkapping van de A28 bij Zeist.
De luifel van Zeist is een halfoverkapping van de A28 bij Zeist.
De luifel van Zeist is een halfoverkapping van de A28 bij Zeist.
De luifel van Zeist is een halfoverkapping van de A28 bij Zeist.
De luifel van Zeist is een halfoverkapping van de A28 bij Zeist.
De luifel van Zeist is een halfoverkapping van de A28 bij Zeist.
De luifel van Zeist is een halfoverkapping van de A28 bij Zeist.
De luifel van Zeist is een halfoverkapping van de A28 bij Zeist.
Zuidelijke afrit Zeeburgertunnel.
Zeeburgertunnel Amsterdam-Oost.
Zuidelijke afrit Zeeburgertunnel.
Zuidelijke afrit Zeeburgertunnel.
Mobiele tel-apparatuur voor auto's op de (snel)weg.
Mobiele tel-apparatuur voor auto's op de (snel)weg.
Mobiele tel-apparatuur voor auto's op de (snel)weg.
Verwerken telgevens van auto's langs (snel)wegen.
Telapparatuur.
Tel apparatuur.
Uitdraaien op printer van ingewonnen tel gegevens.
Uitdraai telgegevens.
Tel en schrijf apparatuur.
Tel-, meet- en schrijfapparatuur.
Meet en telgegevens gepresenteerd op een beeldscherm.
Meetapparatuur.
Invoeren ingewonnen meetgegevens in computer.
Mobiele tel-apparatuur voor auto's op de (snel)weg.
Mobiele tel-apparatuur voor auto's op de (snel)weg.
Mobiele tel-apparatuur voor auto's op de (snel)weg.
Mobiele tel-apparatuur voor auto's op de (snel)weg.
Mobiele tel-apparatuur voor auto's op de (snel)weg.
Mobiele tel-apparatuur voor auto's op de (snel)weg.
Mobiele tel-apparatuur voor auto's op de (snel)weg.
Mobiele tel-apparatuur voor auto's op de (snel)weg.
Verwerken tel-gegevens, opgedaan bij metingen langs de (snel)wegen door Rijkswaterstaat.
Uitkijkpost West-Terschelling de Brandaris, één van de oudste vuurtorens van Nederland.
Uitkijkpost West-Terschelling de Brandaris, één van de oudste vuurtorens van Nederland.
Uitkijkpost West-Terschelling de Brandaris, één van de oudste vuurtorens van Nederland.
Uitkijkpost West-Terschelling de Brandaris, één van de oudste vuurtorens van Nederland.
Uitkijkpost West-Terschelling de Brandaris, één van de oudste vuurtorens van Nederland.
West-Terschelling de Brandaris, één van de oudste vuurtorens van Nederland.
Uitkijkpost West-Terschelling de Brandaris, één van de oudste vuurtorens van Nederland.
Uitkijkpost West-Terschelling de Brandaris, één van de oudste vuurtorens van Nederland.
Bewerken op beeldscherm van meetgegevens Amercentrale
Bewerken op beeldscherm van meetgegevens Amercentrale.
Bewerken op beeldscherm van meetgegevens Amercentrale
Bewerken op beeldscherm van meetgegevens Amercentrale
Bewerken op beeldscherm van meetgegevens Amercentrale
Bewerken op beeldscherm van meetgegevens Amercentrale
Bewerken op beeldscherm van meetgegevens Amercentrale
Bewerken op beeldscherm van meetgegevens Amercentrale
Bewerken op beeldscherm van meetgegevens Amercentrale.
Meetapparatuur van de Directie Wat en Wat District Zuid West te Dordrecht.
Meetapparatuur van de Directie Wat en Wat District Zuid West te Dordrecht.
Set van 80 opnames.
De Betongroep van Rijkswaterstaat heeft een film laten samenstellen (uit bestaand materiaal van de bouw van de Oosterscheldekering) over een aantal voorspan systemen.
De Oosterschelde wordt afgesloten om Zeeland beter tegen de zee te beschermen.
Voorspan systeem Dywidag.
De betongroep van Rijkswaterstaat heeft een filmpje laten samenstellen (uit bestaand materiaal van de bouw van de Oosterscheldekering) over een aantal voorspansystemen.
Pannerdensche Kop. Lichtopstand.
Vertikaal luchtfotografie Pannerdensche Kop tot Gorinchem.
Vertikaal luchtfotografie Pannerdensche Kop tot Gorinchem.
Vertikaal luchtfotografie Pannerdensche Kop tot Gorinchem.
Vertikaal luchtfotografie Pannerdensche Kop tot Gorinchem.
Vertikaal luchtfotografie Pannerdensche Kop tot Gorinchem.
Vertikaal luchtfotografie Pannerdensche Kop tot Gorinchem.
Vertikaal luchtfotografie Pannerdensche Kop tot Gorinchem.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>