Foto's en video's zoeken

Een film over de scheepvaartbegeleiding op het Noordzeekanaal.
Het vliegtuig van RWS Noordzee surveilleert dagelijks boven de Noordzee en langs de kust om olievlekken op te sporen en schepen en gas- en olieplatforms te controleren op illegale lozingen van olie of ander afval.
DWW 814_08 waterkering schade door aardbeving bij Roermond.
DWW 814_07 waterkering schade door aardbeving bij Roermond.
DWW 814_06 waterkering schade door aardbeving bij Roermond.
DWW 814_05 waterkering schade door aardbeving bij Roermond.
DWW 814_04 waterkering schade door aardbeving bij Roermond.
DWW 814_03 waterkering schade door aardbeving bij Roermond.
DWW 814_02 waterkering schade door aardbeving bij Roermond.
DWW 814_01 waterkering schade door aardbeving bij Roermond.
DWW 729_19A Westerschelde, linkeroever, Breskens, duinvoetverdediging van diaboolblokken.
DWW 729_15A Westerschelde, linkeroever, Breskens, rijshouten schermen, duinen en duinvoetverdediging.
Droogvallende platen op de Wadden, dicht bij de kust.
Schepen op de Westerschelde langs de boulevard van Vlissingen.
Oud heiblok in het informatiecentrum Expo zee te Lauwersoog: werd gebruikt bij werkzaamheden in het waddengebied.
Een zodenklopper in het informatiecentrum Expo zee te Lauwersoog, gebruikt bij dijkaanleg in het waddengebied.
Schepen op de Westerschelde langs de boulevard van Vlissingen.
De waterkering langs de Westerschelde bij Vlissingen, tussen de Koopmanshaven en de buitenhaven, bij het Oranjebolwerk.
Vertrekkende mensen na een gezellige stranddag nabij het strand van Dishoek in Zeeland.
Een zodensnijder in het informatiecentrum Expo zee te Lauwersoog, gebruikt bij dijkaanleg in het waddengebied.
Een zodensnijder in het informatiecentrum Expo zee te Lauwersoog, gebruikt bij dijkaanleg in het waddengebied.
Een zodenklopper in het informatiecentrum Expo zee te Lauwersoog, gebruikt bij dijkaanleg in het waddengebied.
Oude mollenval in het informatiecentrum Expo zee te Lauwersoog, gebruikt bij dijkonderhoud in het waddengebied.
Oud heiblok in het informatiecentrum Expo zee te Lauwersoog: werd gebruikt bij werkzaamheden in het waddengebied.
Oud wagentje bij het informatiecentrum Expo zee te Lauwersoog: werd gebruikt bij kwelderwerkzaamheden in het waddengebied.
Oud wagentje bij het informatiecentrum Expo zee te Lauwersoog: werd gebruikt bij kwelderwerkzaamheden in het waddengebied.
Het informatiecentrum Expo zee bij Lauwersoog.
Het informatiecentrum Expo zee bij Lauwersoog.
Het informatiecentrum Expo zee bij Lauwersoog.
Bord bij het recreatiegebied Lauwersmeer.
Bord bij het recreatiegebied Lauwersmeer.
Wandelaars op het strand langs de boulevard van Vlissingen.
Wandelaars op het strand langs de boulevard van Vlissingen.
Schepen op de Westerschelde langs de boulevard van Vlissingen.
Schepen op de Westerschelde langs de boulevard van Vlissingen.
Schepen op de Westerschelde langs de boulevard van Vlissingen.
Schepen op de Westerschelde langs de boulevard van Vlissingen.
Mensen op een bankje op de boulevard te Vlissingen.
Mensen op een bankje op de boulevard te Vlissingen.
Gedeelte van de waterkering langs de Westerschelde bij Vlissingen, onder het standbeeld van De Ruyter.
Gedeelte van de waterkering langs de Westerschelde bij Vlissingen, onder het standbeeld van De Ruyter.
Gedeelte van de waterkering langs de Westerschelde bij Vlissingen, onder het standbeeld van De Ruyter.
Gedeelte van de waterkering langs de Westerschelde bij Vlissingen, onder het standbeeld van De Ruyter.
Gedeelte van de waterkering langs de Westerschelde bij Vlissingen, onder het standbeeld van De Ruyter.
De Oranjemolen op het Oranjebolwerk, onderdeel van de waterkering langs de Westerschelde bij Vlissingen.
De Oranjemolen op het Oranjebolwerk, onderdeel van de waterkering langs de Westerschelde bij Vlissingen.
Gedeelte van de waterkering langs de Westerschelde bij Vlissingen nabij de oude molen.
Gedeelte van de waterkering langs de Westerschelde bij Vlissingen nabij de oude molen.
De waterkering langs de Westerschelde bij Vlissingen, tussen de Koopmanshaven en de buitenhaven, bij het Oranjebolwerk.
De waterkering langs de Westerschelde bij Vlissingen, tussen de Koopmanshaven en de buitenhaven, bij het Oranjebolwerk.
De aanleg van een slufter in het kader van een natuurbouwproject op Neeltje Jans in de Oosterschelde.
De aanleg van een slufter in het kader van een natuurbouwproject op Neeltje Jans in de Oosterschelde.
De aanleg van een slufter in het kader van een natuurbouwproject op Neeltje Jans in de Oosterschelde.
De aanleg van een slufter in het kader van een natuurbouwproject op Neeltje Jans in de Oosterschelde.
De aanleg van een slufter in het kader van een natuurbouwproject op Neeltje Jans in de Oosterschelde.
De aanleg van een slufter in het kader van een natuurbouwproject op Neeltje Jans in de Oosterschelde.
De aanleg van een slufter in het kader van een natuurbouwproject op Neeltje Jans in de Oosterschelde.
De aanleg van een slufter in het kader van een natuurbouwproject op Neeltje Jans in de Oosterschelde.
De aanleg van een slufter in het kader van een natuurbouwproject op Neeltje Jans in de Oosterschelde.
De aanleg van een slufter in het kader van een natuurbouwproject op Neeltje Jans in de Oosterschelde.
De aanleg van een slufter in het kader van een natuurbouwproject op Neeltje Jans in de Oosterschelde.
Bord op het strand langs het Oostvoornse meer, naast de Brielse Gatdam nabij Oostvoorne.
Bord op het strand langs het Oostvoornse meer, naast de Brielse Gatdam nabij Oostvoorne.
Het landschap rondom de Brielse Gatdam nabij Oostvoorne.
Het landschap rondom de Brielse Gatdam nabij Oostvoorne.
Het landschap rondom de Brielse Gatdam nabij Oostvoorne.
Het landschap rondom de Brielse Gatdam nabij Oostvoorne.
Het landschap rondom de Brielse Gatdam nabij Oostvoorne.
Het landschap rondom de Brielse Gatdam nabij Oostvoorne.
Het landschap rondom de Brielse Gatdam nabij Oostvoorne.
Het landschap rondom de Brielse Gatdam nabij Oostvoorne.
Het landschap rondom de Brielse Gatdam nabij Oostvoorne.
Het landschap rondom de Brielse Gatdam nabij Oostvoorne.
Luchtfoto: reconstructie Lange duinen in de gemeente Ameland.
Luchtfotoserie: zandsuppletie Noordzee zeereep in de gemeente Ameland.
Luchtfotoserie: zandsuppletie Noordzee zeereep in de gemeente Ameland.
Luchtfotoserie: zandsuppletie Noordzee zeereep in de gemeente Ameland.
Luchtfotoserie: zandsuppletie Noordzee zeereep in de gemeente Ameland.
Luchtfotoserie: zandsuppletie Noordzee zeereep in de gemeente Ameland.
Vertrekkende mensen na een gezellige stranddag nabij het strand van Dishoek in Zeeland.

0  1  >