Foto's en video's zoeken

Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling.
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling.
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling.
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling.
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling.
Vuurtoren van Vlieland.
DWW 877_33 Friesland, oevers, Slotermeer, Noordkant (Woudsenderschar).
DWW 877_14 Friesland, oevers, Langweerdervaart.
DWW 877_11 Friesland, oevers, Langweerdervaart.
DWW 1096_27 Noordzee, Ameland Oost, duinen, zee, kmr 21, 5.
Garnalenvisser op de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland.
Garnalenvisser op de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland.
Garnalenvisser op de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland.
Een meetpaal van het landelijk net van waterstandsregistratie, op de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland.
Aan boord van de veerboot Sier van Ameland naar Holwerd.
Rijkswaterstaats terreinvoertuig naast een grenspaal' van RWS-terrein bij de Oerderduinen op Ameland.
Rijkswaterstaats terreinvoertuig naast een grenspaal' van RWS-terrein bij de Oerderduinen op Ameland.
Hek bij Rijkswaterstaatsterrein naast de Oerderduinen op Ameland.
Hek bij Rijkswaterstaatsterrein naast de Oerderduinen op Ameland.
De Leidam op Ameland.
De Leidam op Ameland.
De Leidam op Ameland.
Pieresteker op een zandplaat langs de Leidam op Ameland.
Pieresteker op een zandplaat langs de Leidam op Ameland.
Pierehoopjes op een zandplaat langs de Leidam op Ameland.
Pierehoopjes op een zandplaat langs de Leidam op Ameland.
Pierehoopjes op een zandplaat langs de Leidam op Ameland.
Pieren op een zandplaat langs de Leidam op Ameland.
Pieren op een zandplaat langs de Leidam op Ameland.
Kwelder bij de Kooiduinen aan de Zuidkant van Ameland.
Kwelder bij de Kooiduinen aan de Zuidkant van Ameland.
Kwelder bij de Kooiduinen aan de Zuidkant van Ameland.
Kwelder bij de Kooiduinen aan de Zuidkant van Ameland.
Kwelder bij de Kooiduinen aan de Zuidkant van Ameland.
Kwelder bij de Kooiduinen aan de Zuidkant van Ameland.
Duinen en kwelders bij de Kooiduinen aan de Zuidkant van Ameland.
Een wasover' ten Westen van de Oerderduinen aan de Oostzijde van Ameland.
Een gasbehandelingsstation van de NAM in de Oerderduinen aan de Oostzijde van Ameland.
Een gasbehandelingsstation van de NAM in de Oerderduinen aan de Oostzijde van Ameland.
Een gasbehandelingsstation van de NAM in de Oerderduinen aan de Oostzijde van Ameland.
Een gasbehandelingsstation van de NAM in de Oerderduinen aan de Oostzijde van Ameland.
Een gasbehandelingsstation van de NAM in de Oerderduinen aan de Oostzijde van Ameland.
Een gasproduktieplatform van de NAM, gezien vanaf het strand bij De Hon, aan de Oostzijde van Ameland.
Een gasproduktieplatform van de NAM, gezien vanuit de Oerderduinen aan de Oostzijde van Ameland.
Een gasproduktieplatform van de NAM, gezien vanuit de Oerderduinen aan de Oostzijde van Ameland.
Een gasproduktieplatform van de NAM, gezien vanuit de Oerderduinen aan de Oostzijde van Ameland.
Een gasproduktieplatform van de NAM, gezien vanuit de Oerderduinen aan de Oostzijde van Ameland.
De Oerderduinen en De Hon aan de Oostzijde van Ameland.
De Oerderduinen en De Hon aan de Oostzijde van Ameland.
De Oerderduinen en De Hon aan de Oostzijde van Ameland.
De Oerderduinen en De Hon aan de Oostzijde van Ameland.
Aalscholvers op een lichtbaken van de Pollendam in de Waddenzee bij Harlingen.
Een lichtbaken op de Westelijke Punt van de Pollendam in de Waddenzee bij Harlingen.
Een lichtbaken op de Westelijke Punt van de Pollendam in de Waddenzee bij Harlingen.
De Pollendam in de Waddenzee bij Harlingen.
De Pollendam in de Waddenzee bij Harlingen.
De Pollendam in de Waddenzee bij Harlingen.
De Pollendam in de Waddenzee bij Harlingen.
De Pollendam in de Waddenzee bij Harlingen.
De Pollendam in de Waddenzee bij Harlingen.
Een zeilschip op de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland.
Een zeilschip op de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland.
Een zeilschip op de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland.
Mosselperceel op de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland.
Mosselperceel op de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland.
Mosselperceel op de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland.
Mosselperceel op de Waddenzee tussen Harlingen en Vlieland.

0  1  2  3  >