Foto's en video's zoeken

Plaatsen van een duiker in de omgeving van de Hoofdvaart-Oostzijde (bij KW1).
Links wordt een nieuw HOV-viaduct (KW20) gebouwd ter vervanging van het huidige HOV-viaduct (rechts) over de A9.
Het veranderende uitzicht vanaf de Schipholweg.
De verlegde verbinding A4 (Den Haag/Schiphol) richting A9 (Amstelveen/Utrecht).
Plaatsen van een duiker in de omgeving van de Hoofdvaart-Oostzijde (bij KW1).
Het middengedeelte van het viaduct van de toekomstige verbinding A9 Haarlem – A4 Amsterdam in de middenberm van de A4.
Ophogen van grondlichamen langs de Sloterweg ter voorbereiding op de bouw van het Sloterwegviaduct.
De verlegde verbinding A4 Schiphol – A9 Amstelveen.
De middensteunpunten van het toekomstige viaduct van de A9 (over de A4 en Schipholspoorlijn).
Op de plek waar de oude Schipholweg lag (voordat de bypass werd opengesteld) wordt nu druk gewerkt aan de onderdoorgang van de Schipholweg.
Werkterrein aannemer Combinatie BadhoeverBogen op de plek van de toekomstige aansluiting Badhoevedorp (bij de huidige bypass Schipholweg).
De bouw van een poer voor het toekomstige viaduct van de S106 over de Schipholweg en de nieuwe A9.
Deel van de bypass bij de Schipholweg, tussen de Amsterdamse Baan en de Hoofdweg-Oostzijde.
Werkzaamheden bij bedrijventerrein Schuilhoeve.
De ca.
Aanbrengen van folie ten behoeve van het afdichten van toegepast AVI-bodemas
Het aanbrengen van een gewapende grondconstructie.
Schipholweg (N232): Het verkeer vervolgt zijn weg via de bypass die parallel aan de Schipholweg loopt, tussen de Amsterdamse Baan en de Hoofdweg – Oostzijde
Graafwerkzaamheden bij de toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
De zandophoging geeft de contouren van de toekomstige S106 goed weer.
Sfeerbeeld van de werkzaamheden aan de omlegging A9.
De ophogingen in het knooppunt Badhoevedorp (verbinding Haarlem A9 – A4 Amsterdam) ten behoeve van het toekomstige viaduct van de nieuwe A9 over de A4 en Schipholspoorlijn
Aanpassen bebording ten behoeve van de bypass aan de Schipholweg (ter hoogte van bedrijventerrein Schuilhoeve).
Bypass aan de Schipholweg ter hoogte van bedrijventerrein Schuilhoeve.
Afsluiting van de Schipholweg ten behoeve van de aansluiting bypass Schipholweg (ter hoogte van bedrijventerrein Schuilhoeve).
Werkzaamheden aan de bypass van de Schipholweg ter hoogte van bedrijventerrein Schuilhoeve.
De werkzaamheden tussen bedrijventerrein Schuilhoeve en de A4.
Werkzaamheden ten Noorden van viaduct Schipholweg (over de A4).
Aanbrengen damwand achter de bouwkeet van aannemer Combinatie BadhoeverBogen aan de Schipholweg (tegenover bedrijventerrein Schuilhoeve).
Schipholweg richting de Hoofdvaart (ter hoogte van toekomstige aansluiting Badhoevedorp).
Een wals verdicht de grond ten behoeve van de bypass, ten noorden van de Schipholweg (ter hoogte van toekomstige aansluiting Badhoevedorp).
Een grader is aan het werk met grondverzet op een ophoging langs de Schipholweg (nabij Hoofdvaart).
Onderzoek naar niet gesprongen explosieven door middel van dieptedetectie (dieper dan 4 meter).
Vrachtwagens rijden af en aan via de in- en uitrit aan de Schipholweg bij bedrijventerrein Schuilhoeve.
Aan beide kanten van de Schipholspoorlijn zijn de middensteunpunten van het nieuwe viaduct voor de hoofdrijbaan A9 gebouwd.
De middensteunpunten van het toekomstige viaduct over de A4 en Schipholspoorlijn (Hoofdrijbaan A9) staan vlak langs het spoor.
De middensteunpunten van het toekomstige viaduct over de A4 en Schipholspoorlijn (Hoofdrijbaan A9).
Het eerste deel van het toekomstige viaduct over de A4 en Schipholspoortunnel (verbinding A9 Haarlem – A4 Amsterdam).
Op donderdag 2 oktober zijn de liggers geplaatst op de steunpunten van het toekomstige viaduct over de A4 en Schipholspoortunnel (verbinding A9 Haarlem – A4 Amsterdam).
Op donderdag 2 oktober zijn de liggers geplaatst op de steunpunten van het toekomstige viaduct over de A4 en Schipholspoortunnel (verbinding A9 Haarlem – A4 Amsterdam).
De huidige A9 en de toekomstige A9 (over de Hoofdvaart).
Contouren aansluiting Badhoevedorp en viaduct over de Hoofdvaart.
Onderin de foto de A4 en contouren van toekomstige verbinding A9 Haarlem – A4 Schiphol.
Bedrijventerrein Schuilhoeve (met o.a.
Overzichtsfoto toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
Werkzaamheden ten noorden van viaduct Schipholweg (over de A4).
Aangepaste waterhuishouding Schipholterrein.
Sloot langs de Oude Schipholweg (N232), ter hoogte van toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
Heipaalmachine aan de Oude Schipholweg (N232), vóór de Amsterdamse Baan.
Werkzaamheden (plaatsen voorbelasting) in knooppunt Badhoevedorp
Voorbelasting (zandterpen) ter voorbereiding van de bouw van viaducten voor de nieuwe A9 (over A4 en Schipholweg).
Luchtfoto: contouren nieuwe A9 (project Omlegging A9 Badhoevedorp).
Contouren van toekomstige verbinding A9 Haarlem – A4 Schiphol.
Werkzaamheden bij toekomstig viaduct Sloterweg.
Contouren van de toekomstige A9.
Aanpassen waterhuishouding ter hoogte van toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
Werkzaamheden bij toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
Werkzaamheden in knooppunt Badhoevedorp (zuidoostelijke ring)
Middensteunpunten van het viaduct over de A4 en Schipholspoortunnel (toekomstige verbindingsboog Haarlem-Amsterdam).
Werkzaamheden op de verschoven zandterp ter hoogte van toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
Bodemonderzoek ter hoogte van toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
Herstelwerkzaamheden aan de beschadigde N232 na verschuiving zandterp.
Plaatsen van wanden waarachter de ophogingen worden aangebracht, ter voorbereiding van de bouw van het viaduct over de Hoofdvaart.
Plaatsen van wanden waarachter de ophogingen worden aangebracht, ter voorbereiding van de bouw van het viaduct over de Hoofdvaart.
Werkzaamheden ter voorbereiding van de bouw van het viaduct over de Hoofdvaart.
Voor de bouw van het grote viaduct over de A4 en Schipholspoorlijn voor de nieuwe A9 maakt de aannemer gebruik van boorpalen.
Bouwvakkers aan het werk met het plaatsen van de wanden aan de hoofdweg.
Grondophoging tussen de A4 en de A9.
Op het Schipholterrein wordt de waterhuishouding aangepast.
De bekistingen voor de toekomstige steunpunten van het viaduct voor de nieuwe verbindingsboog (A9 Haarlem – A4 Amsterdam) staan al in de middenberm van de A4.
Het werkterrein tussen bedrijventerrein Schuilhoeve en de A4.
Wegfasering A4: Materieel onderweg naar de werkzaamheden aan het nieuwe viaduct over de A4 en Schipholspoorlijn.
Onder de dienstweg bij de Loevesteinse Randweg is een nieuwe duiker aangebracht om de sloten aan beide kanten van de weg met elkaar te verbinden.
Werkzaamheden aan beide kanten van de Hoofdvaart in Lijnden.
Werkzaamheden in de berm tussen de A4 en de Schipholspoorlijn.
De werkzaamheden aan de andere kant van de Schipholweg, tegenover het Sony-gebouw.
Overzichtsfoto van het werkterrein tussen het Sonygebouw (bedrijventerrein Schuilhoeve) en de A4.
Werknemers van aannemer Combinatie Badhoeverbogen (CBB) plaatsen een werkafscheidingsbord tegenover de ingang van de bouwkeet van CBB aan de Schipholweg.
Aanpassen waterhuishouding in het vlak tussen de Amsterdamse Baan en de Hoofdweg en de huidige A9 en Schipholweg.
Luchtfoto 14 juni 2014: De eerste contouren van de toekomstige A9 en de huidige A9 in één beeld.

0  1  >