Foto's en video's zoeken

Strand Vlissingen, windorgel, Nollehoofd, Boulevard Bankert, strand en monding Westerschelde bij avond.
Snelweg A58 nabij Kreekrakbrug, afgeloten rijbaan.
De provinciale weg 289 (N289) is een provinciale weg in Noord-Brabant en Zeeland.
De sluis is niet aangelegd als verdediging tegen het water, maar is samen met het Bathse spuikanaal aangelegd om zoet water af te kunnen voeren waarmee het Volkerak, het Zoommeer, het Markiezaatsmeer en het Schelde-Rijnkanaal worden doorgespoeld (door de afdamming van deze wateren ging dit niet meer vanzelf).
Meetschip RWS84 aan de steiger bij Sint Philipsland....
Het Kanaal door Zuid-Beveland is een kanaal in Zeeland dat, in Noord-zuidrichting, loopt van Wemeldinge naar Hansweert.
De sluis is niet aangelegd als verdediging tegen het water, maar is samen met het Bathse spuikanaal aangelegd om zoet water af te kunnen voeren waarmee het Volkerak, het Zoommeer, het Markiezaatsmeer en het Schelde-Rijnkanaal worden doorgespoeld (door de afdamming van deze wateren ging dit niet meer vanzelf).
Het Mastgat is een zeearm in de Zeeuwse delta.
Oost- ­en Westsluis in Hansweert zijn 280 m lang en 24 m breed.
De oude veerhaven van Zijpe met de mosselhangcultuur en en een passerend vissersschip, de YE82.
Oost- ­en Westsluis in Hansweert zijn 280 m lang en 24 m breed.
Het Mastgat is een zeearm in de Zeeuwse delta.
Het Kanaal door Zuid-Beveland is een kanaal in Zeeland dat, in Noord-zuidrichting, loopt van Wemeldinge naar Hansweert.
Drooggelegde sluis Hansweert.
Drooggelegde sluis Hansweert, panorama.
De sluis is niet aangelegd als verdediging tegen het water, maar is samen met het Bathse spuikanaal aangelegd om zoet water af te kunnen voeren waarmee het Volkerak, het Zoommeer, het Markiezaatsmeer en het Schelde-Rijnkanaal worden doorgespoeld (door de afdamming van deze wateren ging dit niet meer vanzelf).
Brug over het Bathse spuikanaal met passerende trein.
Snelweg A58 nabij Kreekrakbrug, afgeloten rijbaan en portalen met aanwijzingsborden, max 90 km.
Het Mastgat is een zeearm in de Zeeuwse delta.
Politieactie langs de snelweg.
Oost- ­en Westsluis in Hansweert zijn 280 m lang en 24 m breed.
Oost- ­en Westsluis in Hansweert zijn 280 m lang en 24 m breed.
De sluis is niet aangelegd als verdediging tegen het water, maar is samen met het Bathse spuikanaal aangelegd om zoet water af te kunnen voeren waarmee het Volkerak, het Zoommeer, het Markiezaatsmeer en het Schelde-Rijnkanaal worden doorgespoeld (door de afdamming van deze wateren ging dit niet meer vanzelf).
Scheepvaart op de Westerschelde bij Hansweert.
De sluis is niet aangelegd als verdediging tegen het water, maar is samen met het Bathse spuikanaal aangelegd om zoet water af te kunnen voeren waarmee het Volkerak, het Zoommeer, het Markiezaatsmeer en het Schelde-Rijnkanaal worden doorgespoeld (door de afdamming van deze wateren ging dit niet meer vanzelf).
Snelweg A58 nabij Kreekrakbrug, afgeloten rijbaan.
Oost- ­en Westsluis in Hansweert zijn 280 m lang en 24 m breed.
Blauwe reiger.
Scheepvaart op de Westerschelde bij Hansweert.
Snelweg A58 nabij Kreekrakbrug, afgeloten rijbaan, portaal met matrixborden.
De oude vuurtoren is verplaatst naar de rotonde bij de ingang van Hansweert.
Zijpe is een hoofdvaarroute die onderdeel is van de hoofdtransportas Westerschelde-Rijnverbinding.
Snelweg A58 nabij Kreekrakbrug, afgeloten rijbaan.

0