Foto's en video's zoeken

Weilanden op Ameland.
Vuurtoren van Ameland.
Aanlegsteiger voor de veerpont naar Ameland bij harde wind en vloed.
Vergezicht over de Oerduinen van Ameland.
Ten westen van de aanlegsteiger van de veerpont naar Ameland ligt het buitendijks Waddengebied.
Aanlegsteiger voor de veerpont naar Ameland bij harde wind en vloed.
Op de dijk langs de Reeweg op Ameland staat een bronzen dubbelbeeld van Frans Ram genaamd De dijkwachters.
Vuurtoren van Ameland.
Aanlegsteiger voor de veerpont naar Ameland bij harde wind en vloed.
Brug over de Wartenster Wiid.
Het Prinses Margrietkanaal is het Friese deel van het grote scheepvaartkanaal van Lemmer naar Groningen.
Palma Brege bij Wergea.
Palma Brege bij Wergea.
A32, Het Akwadukt Mid-Fryslân ('Aquaduct Midden-Friesland') is een aquaduct in het Prinses Margrietkanaal bij Grou.
Wartena (officieel, Fries: Warten) is een dorp in de gemeente Leeuwarden.
Scheepvaart op hetPrinses Margrietkanaal.
Scheepvaart op hetPrinses Margrietkanaal.
Rochsleat (Rogsloot).
Snelweg A32, afslag Heerenveen, geluidsschermen.
Wartena (officieel, Fries: Warten) is een dorp in de gemeente Leeuwarden.
Wartena (officieel, Fries: Warten) is een dorp in de gemeente Leeuwarden.
Het Tjeukemeer (Fries en officieel: Tsjûkemar) is het grootste binnenmeer van de Nederlandse provincie Friesland.
Wartena (officieel, Fries: Warten) is een dorp in de gemeente Leeuwarden.
Rijksweg 31 is een Nederlandse autoweg en autosnelweg in de provincie Friesland die vanaf de Afsluitdijk via Harlingen en Leeuwarden naar Drachten loopt, afslag N31, A31.

0