Foto's en video's zoeken

Werkzaamheden aan een voegovergang in het wegdek van het nieuwe HOV-viaduct over.de A9.
De onderlaag van het wegdek bij het nieuwe HOV-viaduct over de A9.
Een palenmatras bij bedrijventerrein Schuilhoeve
Werkzaamheden aan de fundering van de boogconstructie van het viaduct van de nieuwe A9 over
de Schipholweg
De Hoofdweg Westzijde bij Lijnden, inclusief liggers
Eind november zijn de eerste liggers voor het viaduct over de Hoofdvaart aangebracht, boven de Hoofdweg Westzijde.
Het Sloterweg-viaduct.
Werkzaamheden bij het Sloterweg-viaduct
Asfalteren van de onderlaag van het wegdek bij het nieuwe Sloterweg-viaduct.
Werkzaamheden bij de toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
Sfeerbeed van het viaduct van de S 106 over de nieuwe A9 en Schipholweg.
Liggers plaatsen op de steunpunten van het viaduct van de S 106 (over de Schipholweg.en nieuwe A9).
Liggers plaatsen op de steunpunten van het viaduct van de S 106 (over de Schipholweg.en nieuwe A9).
Voor de fundering van de boogconstructie van het viaduct van de nieuwe A9 over de Schipholweg worden 300 palen in de grond geslagen.
In de berm tussen de Hoofdweg Westzijde en de Hoofdvaart is het middensteunpunt van het nieuwe viaduct bij Lijnden gereed.
Ook aan de andere kant van het Sloterweg-viaduct wordt tussen de Sloterweg en de A4 de onderlaag van de nieuwe A9 aangebracht.
De asfalteringswerkzaamheden stoppen bij het Sloterweg-viaduct.
Aan de Hoofdweg Westzijde wordt het landhoofd van het viaduct over de Hoofdvaart gebouwd.
Aanleggen van bekabeling voor de wegsignalering van de nieuwe A9.
Het achterste gedeelte van de onderdoorgang Schipholweg.
Sfeerbeeld van de werkzaamheden aan de omlegging van de A9.
In de toekomstige aansluiting Badhoevedorp begint de onderdoorgang Schipholweg nu echt vorm te krijgen.
Werkzaamheden aan het landhoofd van het viaduct van de (nieuwe) Amsterdamsebaan over de nieuwe A9 en Schipholweg.
Asfalteren van de onderlaag van de nieuwe A9 tussen aansluiting Badhoevedorp en Sloterweg.
Asfalteren van de onderlaag van de nieuwe A9.
Asfalteren van de onderlaag van de nieuwe A9 tussen aansluiting Badhoevedorp en Sloterweg.
Op de achtergrond de werkzaamheden in de toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
Rechts het heien van de funderingspalen.
Op het nieuwe HOV-viaduct (KW 20) over de A9 worden landmetingen verricht.
Nu de liggers geplaatst zijn begint het Sloterwegviaduct (KW 12) echt vorm te krijgen.
Nu de liggers geplaatst zijn begint het Sloterwegviaduct (KW 12) echt vorm te krijgen.
Graafwerkzaamheden langs de A4.
Langs de A4 (aan de kant van bedrijventerrein Schuilhoeve) worden heipalen in de grond aangebracht ter voorbereiding op de bouw van het landhoofd voor het viaduct van de A9 over de A4 en Schipholspoorlijn (KW 15).
In de periode van 17 augustus tot en met 9 oktober 2015 bouwde aannemer CBB in de berm van de Hoofdvaart, aan de Hoofdweg Westzijde een steunpunt voor het viaduct van de nieuwe A9 over de Hoofdvaart (KW 1).
Afgraven van de enorme berg voorbelasting, ter hoogte van bedrijventerrein Schuilhoeve.
Tussen bedrijventerrein Schuilhoeve en de A4 wordt een twaalf meter hoge grondwal gemaakt met behulp van een gewapende grondconstructie, oftewel omgeslagen doeken gevuld met zand die in lagen worden opgebouwd zodat het zand niet kan verschuiven.
Een steunpunt van het viaduct (KW 2b) van de Amsterdamsebaan en links daarvan een landhoofd voor het wegdek van de nieuwe A9.
In de toekomstige aansluiting Badhoevedorp zijn de twee steunpunten voor het viaduct (KW 2b) van de Amsterdamsebaan (die over de nieuwe A9 en Schipholweg gaat) goed zichtbaar.
Het vlechten van betonijzer.
In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 augustus zijn de eerste zes liggers (lengte 42 meter) geplaatst op het nieuwe HOV-viaduct boven de A9 (KW20).
Plaatsen bebording boven het nieuwe wegdek van de verlegde verbinding vanaf de A4 (vanuit Schiphol/Den Haag) richting de tijdelijke boog naar de A9 (richting Amstelveen).
Laatste werkzaamheden aan het nieuwe (definitieve) wegdek van de verlegde verbinding vanaf de A4 (vanuit Schiphol/Den Haag) richting de tijdelijke boog naar de A9 (richting Amstelveen).
Het definitieve wegdek van de verlegde verbinding vanaf de A4 (vanuit Schiphol/Den Haag) richting de tijdelijke boog naar de A9 (richting Amstelveen) is sinds 18 juli in gebruik.
In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 augustus zijn de eerste zes liggers (lengte 42 meter) geplaatst op het nieuwe HOV-viaduct boven de A9 (KW20).
In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 augustus zijn de eerste zes liggers (lengte 42 meter) geplaatst op het nieuwe HOV-viaduct boven de A9 (KW20).
In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 augustus zijn de eerste zes liggers (lengte 42 meter) geplaatst op het nieuwe HOV-viaduct boven de A9 (KW20).
In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 augustus zijn de eerste zes liggers (lengte 42 meter) geplaatst op het nieuwe HOV-viaduct boven de A9 (KW20).
Foto van het middensteunpunt en landhoofd (rechts) van het nieuwe HOV-viaduct (KW20), aan de kant van het golfterrein.
Het definitieve wegdek van de verlegde verbinding vanaf de A4 (vanuit Schiphol/Den Haag) richting de tijdelijke boog naar de A9 (richting Amstelveen) is sinds 18 juli in gebruik.
Werkzaamheden project Omlegging A9 Badhoevedorp
Frezen van het oude wegdek van de Schipholweg ter hoogte van bedrijventerrein Schuilhoeve.
In de periode van 17 augustus tot en met 9 oktober 2015 bouwt aannemer CBB in de berm van de Hoofdvaart, aan de Hoofdweg Westzijde een steunpunt voor het viaduct van de nieuwe A9 over de Hoofdvaart.
Voor de fundering van het middensteunpunt van het nieuwe viaduct van de A9 over de Hoofdvaart, in de berm van de Hoofdvaart, maakt de aannemer gebruik van stalen buispalen.
De bouwkuip van de toekomstige onderdoorgang Schipholweg.
Foto gemaakt ter hoogte van het huidige viaduct van de A9 over de Hoofdvaart, op de Hoofdweg-Westzijde.
Foto gemaakt vanaf de Hoofdweg-Oostzijde.
Foto genomen vanaf de Hoofdweg-Oostzijde.
De contouren van de verbindingsboog A4 (vanuit Schiphol / Den Haag) richting A9 (naar Amstelveen) langs de A4 richting Amsterdam.
Tijdens de warme droge dagen wordt het zand natgespoten zodat het niet kan opwaaien.
De bovenste laag puin bij bedrijventerrein Schuilhoeve wordt afgegraven.
Bij het toekomstige viaduct over de A4 en Schiphol-spoorlijn is de bodem aan de kant van bedrijventerrein Schuilhoeve voldoende ingeklinkt en wordt de extra laag (overhoogte) afgegraven.
De zes oude waterleidingen van WRK (Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland) worden uit de grond verwijderd.
Graafwerkzaamheden t.b.v.
Werkzaamheden langs de Sloterweg aan het Sloterweg-viaduct.
Werkzaamheden aan een landhoofd van het Sloterweg-viaduct.
Publieksrondleidingen door projectgebied Omlegging A9 Badhoevedorp.
Publieksrondleidingen door projectgebied Omlegging A9 Badhoevedorp.
Publieksrondleidingen door projectgebied Omlegging A9 Badhoevedorp.
Publieksrondleidingen door projectgebied Omlegging A9 Badhoevedorp.
Publieksrondleidingen door projectgebied Omlegging A9 Badhoevedorp.
Publieksrondleidingen door projectgebied Omlegging A9 Badhoevedorp.
Publieksrondleidingen door projectgebied Omlegging A9 Badhoevedorp.
Bij de bestaande fietstunnel ter hoogte van de parkeerplaats bij Schiphol is het noordelijk deel van de tunnel aangepast en verlengd.
De drie middensteunpunten van het Sloterwegviaduct.
Werkzaamheden aan het steunpunt van het nieuwe HOV-viaduct over de A9, aan de kant van de Oude Haagseweg / golfterrein The International.
Het middelste steunpunt van het nieuwe HOV-viaduct over de A9 is al gereed.
Overzichtsfoto gemaakt vanaf het Sony-gebouw op het bedrijventerrein Schuilhoeve.
Betonstorten in de bouwkuip.
Werkzaamheden in de bouwkuip bij de oude Schipholweg.
Grondverzet langs de Hoofdvaart.

0  1  >