Foto's en video's zoeken

Marken: op het ijs.
Schutsluis bij Ravenswaaij.
Schutsluis bij Ravenswaaij.
Schutsluis bij Ravenswaaij.
Schutsluis bij Ravenswaaij.
Schutsluis bij Ravenswaaij.
RW12.
IJs in het ijsselmeer, op de achtergrond Enkhuizen.
IJs in het ijsselmeer ten Zuiden van Enkhuizen.
De nieuwe Waterweg bij Vlaardingen.
IJs op het Noordzeestand te Schavelingen.
IJs op het ijsselmeer.
IJs op het IJ te Amsterdam.
IJs op het ijsselmeer.
Lelystad in het ijs.
IJs in het kanaal Luik - Maastricht.
Verkeer over het ijs tussen Monnikendam en Marken.
Opgereden sneeuw bij Loenen op de Veluwe.
Opgereden sneeuw op de weg nabij Loenen op de Veluwe.
Geschoven ijs over de zeewering bij Hindelopen.
Bebouwde dijk in de sneeuw te Hendrik Ido Ambacht.
Bebouwde dijk in de sneeuw te Hendijk Ido Ambacht.
IJsbreker Siberië in actie op de Waal bij Herwijnen.
IJsbreker Siberië in actie op de Waal bij Herwijnen.
Opruimen brugresten en herstel Zuiddam op ± N.A.P.
Oude Maas met gezicht op Dordrecht.
IJs gedurende de bouw brug Zaltbommel.
IJs gedurende bouw brug Zaltbommel.
Drijvende ijs schotsen op de Waal.
IJs op de oude Maas.
IJsbreker in actie, plaats onbekend.
IJsbreker op de Waal.
Opruimen van ijs dammen met dijnamiet.
IJs op de Nederzijn bij Renkum.
Opruimen ijsdammen met dynamiet.
Opruimen ijsdammen met dynamiet.
Invloed van het zout op de landbouw.
IJsbreker Siberie' in actie, plaats onbekend.
De caisson ligt op zijn plaats, kranen varen nader om de opening af te dichten.
IJsbreker op de Waal.
Petroleumhaven te Amsterdam bij ijsgang.
IJsbreker op het IJ bij Amsterdam.
IJsgang op de Amstel te Amsterdam.
IJsgang bij Arnhem.
IJsgang op de Rijn bij Arnhem bij hoog water.
IJsgang op de Rijn bij Arnhem.
Werking van de Spijkse overlaat bij ijsgang.
Werking van de Spijkse overlaat bij ijsgang.
IJsgang bij Lobith.
Schepen in het ijs te Grouw.
Schepen in het ijs te Grouw.
Westkapelle. Het opruimen van bunkers.
Westkapelle.
Westkapelle.
IJsbreker op de Oude Maas bij Dordrecht.
IJsbreker in bedrijf.
IJsbreker in bedrijf.
IJsbreker in bedrijf.
IJsbreker in bedrijf.
IJsbreker in bedrijf.
IJsbreker in bedrijf.
IJsbreker in bedrijf.
Opruimen van een deel van de spoorbrug te Zaltbommel.
Opruimen versperring in het Noordzeekanaal bij de Petroleum haven.
Berging gezonken kanonneerboot K2 in de haven v.
Berging van het m. S.
Berging van de kanonneerboot K2 in de haven Delfzijl.
Berging vernielde spoorbrug van de Oude Maas bij Dordrecht in 1945.
De berging van het in de Dortsche Kil gezonken Rotterdamsche wagen veer.
De berging van de Prins Willem V.
Berging gezonken gemeentedok in de Maashaven te Rotterdam.
Dijkbrenk bij de stuw in de Berkel bij haarloo door kruiend ijs.
IJs op rivier.
Afdrijvende ijsschots.
Strand en duinen tijdens ijs.
Aanlegsteiger in het ijs.
IJs in de Vecht bij Ommen.
De IJssel bij Deventer. IJs.
De Rijn bij Arnhem. IJs.
Baggerspecie, dredged sludge, haven, rivier, verontreingd oppervlakte water, olie, chemicaliën.

0  1  >