Foto's en video's zoeken

IJs in het ijsselmeer, op de achtergrond Enkhuizen.
IJs in het ijsselmeer ten Zuiden van Enkhuizen.
IJs op het IJ te Amsterdam.
Petroleumhaven te Amsterdam bij ijsgang.
IJsbreker op het IJ bij Amsterdam.
IJsgang op de Amstel te Amsterdam.

0