Foto's en video's zoeken

Stuw te Grave. Overzicht brug met stuw.
Stuw te Grave.
Stuw te Grave.
Stuw te Grave Details beweegbare delen van de stuw.
Stuw te Grave.
Schuimwerking op de Maas Beneden de stuw te Grave vermoedelijk ontstaan door verontreiniging v.h. Maaswater.
Schuimvorming op de Maas Beneden de stuw te Grave, vermoedelijk ontstaan door verontreiniging v.h. Maaswater.
Tijdens lake waterstand op de grote rivieren.
Overstort over de stuwschotten bij Grave.
Overstort over de stuwschotten bij Grave.
Stuwbrug en schutsluis bij Grave.
Stuwbrug bij Grave.
Vaste peilschaal bij de stuw te Grave.
Brug met stuw en schutsluis bij Grave.
Stuw te Grave.
Stuw bij Grave, de stijlen tegen de onderkant van de brug geklapt.
Stuw bij Grave getrokken.
Stuw bij Grave, de stijlen woorden opgetrokken.
Stuw bij Grave in werking.
Zij aanzicht van de stuwbrug bij Grave.
Princes Irene Brigade opwacht bij de stuw te Grave.
Stuwbrug en schutsluis te Grave.
Stuwbrug en schutsluis bij Grave.
Zijaanzicht van de verkeersbrug te Grave met overzicht van de stuw.
Stuw te Grave.
Stuwbrug en schutsluis te Grave.
Zijaanzicht van de verkeersbrug te Grave met overzicht van de stuw aan de boven stroomsezijde.

0