Foto's en video's zoeken

Beeldje van de Ingenieur van Rijkswaterstaat.
De oorsprong van Rijkswaterstaat ligt in de Franse periode (1795 tot 1813).
Sluiting van de Maeslantkering in 2010.
Koningin Beatrix stelde op 4 oktober 1986 de stormvloedkering Oosterschelde officieel in gebruik.
De Hollandse IJssel verbindt Rotterdam met de Noordzee.

0