Foto's en video's zoeken

Stormvloedkering Oosterschelde vanaf het strand van de Veerse Gatdam.
Stormvloedkering Oosterschelde, Oosterscheldekering, is een waterkering in de Oosterschelde.
De Oosterscheldekering is een waterkering in Nederland.
Deze waterkering bevat grote schuiven die bij zware Storm, al dan niet in combinatie met een springvloed, naar Beneden gelaten kunnen worden, zodat het hoogwater niet de Oosterschelde kan binnen komen.
De Oosterscheldekering is een waterkering in Nederland.
De Oosterscheldekering is een waterkering in Nederland.

0