Foto's en video's zoeken

A4 - Aquaduct Ringvaart Haarlemmermeer of Ringvaartaquaduct richting Amsterdam.
Aanleg Rijksweg A27, Amelisweerd/Mereveld.
Aanleg Rijksweg A27, Amelisweerd/Mereveld.
Aanleg Rijksweg A27, Amelisweerd/Mereveld.
Aanleg Rijksweg A27, Amelisweerd/Mereveld.
Aanleg Rijksweg A27, Amelisweerd/Mereveld.
Recreatie op het strand van Vrouwenpolder met windsurfers.
Strand Vrouwenpolder met recreatie en de duinen aan het Noordelijke deel van Walcheren, Zeeland.
Het fietspad met fietsers over de Veerse Gatdam met aan de horizon windmolens welke staan in de polder bij Kamperland.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
Het Havenkanaal van Goes loopt van het historische centrum van de stad Goes naar de Oosterschelde bij het buurtschap Goese Sas.
Aanbrengen van een bekleding van klei op de zeedijk van de Prins Hendrikpolder.
Aanleg veerhaven t Horntje. Bestek no. 118.
Aanleg veerhaven t Horntje. Bestek no. 118.
Aanleg veerhaven t Horntje te Texel. Bestek 118.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel, volgens bestek nummer NH. 1630.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel, volgens bestek nr. NH. 1630.
Coentunnelwerken in de jaren 1965 en 1966.
Aanleg Houtribdijk.
Aanleg Houtribdijk.
Aanleg Houtribdijk.
Aanleg Houtribdijk.
Aanleg Houtribdijk.
Aanleg Houtribdijk.
Verzwaren en verhogen van dijken in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Verzwaren en verhogen van dijken in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Verzwaren en verhogen van dijken in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Sluizen Zuidelijk Flevoland.
Ruit rond Rotterdam. Noordzijde, Kleinpolderplein.
De Roggebotsluis in de jaren 1950-1960.
Enkele bietenschepen uit de NoordOost Polder op weg naar Dinteloord.
RW4a aquaduct en tunnel tijdens opening RW4a.
Polderweg bij Reeuwijk, gezien van RWR bij km 27, 5. Zie ook m 5230.
Schema aanleg polderdijk.
Waterschap Noordpolder. Noordpolderzijl.
Rottumeroog: met de boot alwaar de ± 2 uur lange tocht vanaf Noordpolderzijl (usguert) werd gemaakt.
Oostelijk Flevoland.
Poldergebied bij Dantzig in de mond van de Weichsel.
Poldergebied bij Dantzig in de mond van de Weichsel.
Poldergebied bij Dantzig in de mond van de Weichsel.
Poldergebied bij Dantzig in de mond van de Weichsel.
Poldergebied bij Dantzig in de mond van de Weichsel.
Poldergebied bij Dantzig in de mond van de Weichsel.
Voorziene verlaging (in meters) van het phreatisch vlak in het zand gebied van de polder Oostelijk Flevoland.
Verlaging (in meters) van het phreatisch vlak in het rand gebied van de Noord - Oost polder.
Overzichts kaartje van de polders van de Zuidenzee.
Dijkskwel in de polder Beets Koog bij ouden dijk (N. H).
Herstelde dijk bij nieuwe Vossemeer, op de voorgrond de dijk met het muurtje van de Muralt van de Becius polder.
Kudde schapen op de zeedijk van de Koningin Emmapolder.
Land van Saaftinge.
Zeedijk van de Nieuw Noord - Beveland polder.
Schor voor de Calands polder tussen Zuid Beveland en Walcheren.
De proefpolder bij andijk.
Riet opslag en boerderij in de Steenmuur polder.
Aanlegplaats van de veerboot te Perkpolder.
Interieur gemaal Brooymans van de Gewijzigde Cruyslandse Polders.
Inundatie sluis in de Lingedijk (noordelijke zijde) ten Oosten van Leerdam, gezien vanuit de polder waaier deuren.
Dijk langs de polder, direct boven het veer kop van t land, linkeroever.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>