Foto's en video's zoeken

Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Prins Alexanderpolder bestaat uit een reeks drooggelegde veenplassen in de buurt van de rivier de Rotte ten Noordoosten van de stad Rotterdam.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, binnentalud met bomen profiel 15 met onverdedigde oever Middel watering.

0