Foto's en video's zoeken

In Nederland is het gebruikelijk om hoogten te refereren aan het Normaal Amsterdams peil (NAP), bijvoorbeeld voor infrastructurele voorzieningen, waterstandmetingen en kustbescherming.
In Nederland is het gebruikelijk om hoogten te refereren aan het Normaal Amsterdams peil (NAP), bijvoorbeeld voor infrastructurele voorzieningen, waterstandmetingen en kustbescherming.
Als scheepvaartroute en havengebied is het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam van groot economisch belang.
Winter in de polder tussen Reeuwijk en Reeuwijk-dorp, gezien vanaf RW12.
Winter in de polder tussen Reeuwijk en Reeuwijk-dorp, gezien vanaf RW12.
Werkzaamheden in de polder Maltha in de Brabantse Biesbosch in het kader van het natuurontwikkelingsproject Noordwaard.
De polder Noord-Kethel nabij Kerkbuurt, met een hoogspanningsmast op een terp langs de spoorlijn tussen Delft en Rotterdam.
De polder Noord-Kethel nabij Kerkbuurt, met een hoogspanningsmast op een terp langs de spoorlijn tussen Delft en Rotterdam.
Hoogspanningsmast op een terp langs de spoorlijn tussen Delft en Rotterdam, in de polder Noord-Kethel nabij Kerkbuurt.
Hoogspanningsmasten op een terp langs de spoorlijn tussen Delft en Rotterdam, in de polder Noord-Kethel nabij Kerkbuurt.
Hoogspanningsmasten op een terp langs de spoorlijn tussen Delft en Rotterdam, in de polder Noord-Kethel nabij Kerkbuurt.
Hoogspanningsmasten op een terp langs de spoorlijn tussen Delft en Rotterdam, in de polder Noord-Kethel nabij Kerkbuurt.
Hoogspanningsmasten op een terp langs de spoorlijn tussen Delft en Rotterdam, in de polder Noord-Kethel nabij Kerkbuurt.
Hoogspanningsmasten op een terp langs de spoorlijn tussen Delft en Rotterdam, in de polder Noord-Kethel nabij Kerkbuurt.
Hoogspanningsmasten op een terp langs de spoorlijn tussen Delft en Rotterdam, in de polder Noord-Kethel nabij Kerkbuurt.
Hoogspanningsmasten op een terp langs de spoorlijn tussen Delft en Rotterdam, in de polder Noord-Kethel nabij Kerkbuurt.
Hoogspanningsmasten op een terp langs de spoorlijn tussen Delft en Rotterdam, in de polder Noord-Kethel nabij Kerkbuurt.
Hoogspanningsmasten op een terp langs de spoorlijn tussen Delft en Rotterdam, in de polder Noord-Kethel nabij Kerkbuurt.
De Waddenzeedijk nabij de polder Eierland op Texel met boven de Waddenzee een regenboog.
De Waddenzeedijk nabij de polder Eierland op Texel.
De Roggesloot in de polder Eierland op Texel.
Calamiteitenduiker van de polder West, tijdens de bouw van het Alphen-aquaduct over de Gouwe te Alphen aan de Rijn.
Calamiteitenduiker van de polder West, tijdens de bouw van het Alphen-aquaduct over de Gouwe te Alphen aan de Rijn.
Calamiteitenduiker van de polder West, tijdens de bouw van het Alphen-aquaduct over de Gouwe te Alphen aan de Rijn.
Calamiteitenduiker van de polder West, tijdens de bouw van het Alphen-aquaduct over de Gouwe te Alphen aan de Rijn.
Het bouwen van een afvoerleiding van polderwater vanaf het gemaal Leemans naar de Waddenzee nabij Den oever.
Het bouwen van een afvoerleiding van polderwater vanaf het gemaal Leemans naar de Waddenzee nabij Den oever.
Het bouwen van een afvoerleiding van polderwater vanaf het gemaal Leemans naar de Waddenzee nabij Den oever.
Het bouwen van een afvoerleiding van polderwater vanaf het gemaal Leemans naar de Waddenzee nabij Den oever.
De polderconstructie aan de Oostzijde, tijdens de bouw van het Alphen-aquaduct over de Gouwe Alphen aan de Rijn.
De drainage nabij de polderconstructie West, tijdens de bouw van het Alphen-aquaduct over de Gouwe te Alphen aan de Rijn.
De drainage nabij de polderconstructie West, tijdens de bouw van het Alphen-aquaduct over de Gouwe te Alphen aan de Rijn.
De polderconstructie West, tijdens de bouw van het Alphen-aquaduct over de Gouwe te Alphen aan de Rijn.
De polderconstructie West, tijdens de bouw van het Alphen-aquaduct over de Gouwe te Alphen aan de Rijn.
De polderconstructie West, tijdens de bouw van het Alphen-aquaduct over de Gouwe te Alphen aan de Rijn.
Werkzaamheden in de polder Maltha in de Brabantse Biesbosch in het kader van het natuurontwikkelingsproject Noordwaard.
Luchtfotoserie Zeeuws Vlaanderen : zeewering Wilhelmus/kruispolder.
Luchtfotoserie Zeeuws Vlaanderen : zeewering Wilhelmus/kruispolder.
Luchtfotoserie Zeeuws Vlaanderen : zeewering Wilhelmus/kruispolder.
Luchtfotoserie Zeeuws Vlaanderen : zeewering Wilhelmus/kruispolder.
Luchtfotoserie Zeeuws Vlaanderen : zeewering Wilhelmus/kruispolder.
Luchtfotoserie Zeeuws Vlaanderen : zeewering Wilhelmus/kruispolder.
Luchtfotoserie Zeeuws Vlaanderen : zeewering Wilhelmus/kruispolder.
Luchtfotoserie Zeeuws Vlaanderen : zeewering bij de Kleine Huisens/Eendracht polder.
Luchtfotoserie Zeeuws Vlaanderen : zeewering bij de Kleine Huisens/Eendracht polder.
Luchtfotoserie Zeeuws Vlaanderen : zeewering bij de Kleine Huisens/Eendracht polder.
Luchtfotoserie Zeeuws Vlaanderen : zeewering bij de Kleine Huisens/Eendracht polder.
Luchtfotoserie Zuid Beveland: zeewering Borsselle polder.
Luchtfotoserie Zuid Beveland: zeewering Borsselle polder.
Luchtfotoserie Zuid Beveland: zeewering Borsselle polder.
Luchtfotoserie Zuid Beveland: zeewering Borsselle polder.
Luchtfotoserie Zuid Beveland: zeewering Borsselle polder.
Luchtfotoserie Zuid Beveland: zeewering Borsselle polder.
Luchtfotoserie Zuid Beveland: zeewering Borsselle polder.
Luchtfotoserie Zuid Beveland: zeewering Borsselle polder.
Uiterwaarden in het gebied van de afgedamde Maas nabij dijkpaal 212 van het polderdistrict groot Maas en Waal.
De uitmonding van een strang aan de teen van de Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 220 in wellseind.
Steile taluds, scharende Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 227 in Nederhemert.
Overkapte Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 247.
Uitwateringsgemaaltje door de Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal, net ten Noorden van betonfabriek de hoorn in Nederhemert.
Aalst: huis aan de Maasdijk met binnendijkse bebouwing van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 256.
Aalst, modern huis aan de Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 256.
Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 5, met overhangende populieren.
Kolk aan de Gelderse Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 6.
Fruitbomen en strang aan de Gelderse Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 19.
Fruitbomen en strang aan de Gelderse Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 19.
Fruitbomen en strang aan de Gelderse Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 19.
Fruitbomen en strang aan de Gelderse Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 19.
Drassige gronden van de Gelderse Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 19.
Drassige gronden van de Gelderse Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 19.
Drassige gronden van de Gelderse Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 19.
Drassige gronden en rietlanden in de uiterwaarden van de Gelderse Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 22.
Drassige gronden en rietlanden in de uiterwaarden van de Gelderse Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 22.
Drassige gronden en rietlanden in de uiterwaarden van de Gelderse Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 22.
Maasdijk van polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 27 net buiten Poederoijen ter plaatse van voormalig huis Poederoijen, met zicht naar Brabantse zijde van de Maas.
Maasdijk van polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 27 net buiten Poederoijen ter plaatse van voormalig huis Poederoijen.
Maasdijk van polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 27 net buiten Poederoijen ter plaatse van voormalig huis Poederoijen.
Maasdijk van polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van dijkpaal 27 net buiten Poederoijen ter plaatse van voormalig huis Poederoijen.
Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van van dijkpaal 47 in Poederoijen, gezien in Noordelijke richting.
Maasdijk van het polderdistrict groot Maas en Waal ter hoogte van van dijkpaal 47 in Poederoijen, gezien in Noordelijke richting.

0  1  2  >