Foto's en video's zoeken

Van Zee tot Kade.
In hun strijd tegen het water hebben de Nederlanders de natuur praktisch overal aan banden gelegd.
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat.
De Baggerdienst van Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat gaat over naar nieuwe bagger-meettechnieken.
Rijkswaterstaat heeft een periode acht natte' Meetdiensten gehad, ondergebracht bij acht verschillende directies, die zich bezighielden met het meten op, aan en onder het water.

0