Foto's en video's zoeken

Luchtopname Hoek van Holland - Nieuwe Waterweg.
Noordzeekust van Noord-Holland gezien vanaf paal 12 ( Callantsoog) in Zuidelijke richting, midden links Zwarte Water'.
DWW 01_02_80_05 Waterkeringen, zeedijken, overzichtskaart 1882 tot en met 1953 dijk- en oevervallen in de provoncie Zeeland.
DWW Zeedijken, Noordzee, stormvloed, golfoverslag, Noord Duitsland.

0