Foto's en video's zoeken

DWW 249_23a COW S_72.029.
DWW 249_20a COW S_72.029.
DWW 250_32 IJsselmeerdijk, Friesland, nabij Mirns, kapglooiing met resten van staketwerk (paalwerk op de glooiing).
DWW 250_26 IJsselmeerdijk, Friesland, Oude Mirdumerklif, natuurgebied, kapglooiing, hoogliggend terrein er achter.
DWW 247_33 Waddenzee, Ameland, zeedijk tussen Ballumerbocht en Nes. Dijkversterking.
DWW 247_37 Ameland, tussen Ballummerbocht en Nes, buitentalud deltadijk voorzien van diverse geotextielen ter bescherming van graszaad?.
DWW 247_36 Ameland Waddenzeezijde.
DWW 247_29 Ameland, tussen Balummerbocht en Nes.

0