Foto's en video's zoeken

Nederland, Tholen e.o. 17 november 2014.
Nederland, Tholen e.o. 17 november 2014.
Nederland, Tholen e.o. 17 november 2014.
Nederland, Tholen e.o. 17 november 2014.
Nederland, Tholen e.o. 17 november 2014.
De Maeslantkering is een stormvloedkering op de grens van Het Scheur en de Nieuwe Waterweg.
Kantoor Waterschap Scheldestromen in Middelburg, Kanaalweg 1, Kanaal door Walcheren is een waterwegverbinding tussen de Westerschelde bij Vlissingen en het Veerse Meer bij Veere.
Kantoor Waterschap Scheldestromen in Middelburg, Kanaalweg 1, Kanaal door Walcheren is een waterwegverbinding tussen de Westerschelde bij Vlissingen en het Veerse Meer bij Veere.
Veerse Meer, Muidenweg, De Piet recreatiegebied, rietoever, watersport, grinddammen, Spieringplaat, panorama.
Veerse Meer, Muidenweg, haven De Piet recreatiegebied, rietoever, watersport, steiger, Spieringplaat, panorama.
Veerse Meer, Muidenweg, haven De Piet recreatiegebied, rietoever, watersport, steiger, Spieringplaat.
Veerse Meer, Muidenweg, haven De Piet recreatiegebied, rietoever, watersport, steiger, Spieringplaat.
Veerse Meer, Muidenweg, haven De Piet recreatiegebied, rietoever, watersport, steiger, Spieringplaat.
Veerse Meer, Muidenweg, haven De Piet recreatiegebied, rietoever, watersport, Kanoa, buitensport.
Veerse Meer, Muidenweg, haven De Piet recreatiegebied, rietoever, watersport, panorama, Kanoa, buitensport.
De sluiting van deze dam is moeilijker en omvangrijker dan verwacht.
Trace Havenpoortweg, Vrouwenpolder.
Trace Havenpoortweg, Veerse Meer, Veersedam.
Trace Havenpoortweg, Veerse Meer.
Rijksweg N57 is een 78 km lange Nederlandse autoweg en rijksweg.
Rijksweg N57 is een 78 km lange Nederlandse autoweg en rijksweg.
Rijksweg N57 is een 78 km lange Nederlandse autoweg en rijksweg.
Rijksweg N57 is een 78 km lange Nederlandse autoweg en rijksweg.
Rijksweg N57 is een 78 km lange Nederlandse autoweg en rijksweg.
Rijksweg N57 is een 78 km lange Nederlandse autoweg en rijksweg.
Rijksweg N57 is een 78 km lange Nederlandse autoweg en rijksweg.
Rijksweg N57 is een 78 km lange Nederlandse autoweg en rijksweg.
Rijksweg N57 is een 78 km lange Nederlandse autoweg en rijksweg.
Rijksweg N57 is een 78 km lange Nederlandse autoweg en rijksweg.
Rijksweg N57 is een 78 km lange Nederlandse autoweg en rijksweg.
Luchtfoto van de gesloten Maeslantkering in de nieuwe Waterweg nabij Hoek van Holland.
Luchtfoto Oosterscheldekering.

0