Foto's en video's zoeken

De zuigmond van de sleephopperzuiger Geopotus.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
Voetgangers wandelen over de brede duinen langs het strand in Zoutelande.
Rijksweg nummer 4 Nieuwe Tracé ten Westen van Haagsche Schouw.
Luchtopname Ameland.
Aanleg veerhaven t Horntje. Bestek no. 118.
Aanleg veerhaven t Horntje. Bestek no. 118.
Aanleg veerhaven t Horntje te Texel. Bestek 118.
Aanleg veerhaven t Horntje te Texel. Bestek 118.
Rijksweg nr 15, baan verdubbeling en reconstructie Hardingsveld- gd - Schelluinen km 23.1.
Rijksweg nummer 1, gedeelte Holland - Twenteroute.
Sleephopperzuiger-zandzuiger Causeway varend over de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Hoek van Holland.
Aanleg Houtribdijk.
Aanleg Houtribdijk.
Aanleg Houtribdijk.
Aanleg Houtribdijk.
Aanleg Houtribdijk.
Aanleg Houtribdijk.
Aanleg Houtribdijk.
Aanleg Houtribdijk.
Kanaal van Terneuzen.
Rijksweg nummer 28 en de recreatie.
Rijksweg nummer 28 en de recreatie.
Aanleg aardebaan gedeelte Tjeukermeer - Joure.
Verbetering kruispunt de Scheen nabij Joure in Rijksweg 43.
Lauwerzeewerken. Gezicht vanaf de Wadden.
Reconstructie verkeerskruispunt Oudenrijn, eerste fase.
Zandsuppletie op het strand van Texel bij strandpaal 12.
Zandsuppletie op het strand van Texel bij strandpaal 12.
Zandsuppletie op het strand van Texel bij strandpaal 12.
Aanleg veerhaven t Horntje op Texel.
Verzwaren en verhogen van dijken in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Verzwaren en verhogen van dijken in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Gemaakte waterdoorlatende teenvoorziening langs de zeedijk in en nabij de polder Eijerland op Texel.
Afsluiting Zandkreek de dam is voltooid.
De Lauwerszee is een (voormalige) baai in het Noorden van Nederland.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
RW17 afwerken zandbaan.
Zand asfaltbekleding van de ringdijk bouwput Haringvliet.
Het zandzuigen uit de bak, zijde Roemsburg.
RW17 afwerken zandbaan vóór aanbrengen van zandtermentstabilisatie (nabij de Mark).
RW17 aanbrengen bekledingsgrond met dragline op het zandlichaam nabij het viaduct van nr 9724.
Hoog water 1960 kering van zandzakken.
Hoog water 1960, versterking kade met zandzakken.
Hoog water 1960, versterking kade met zandzakken.
Hoog water 1960, kering van zandrakken of boerenerf.
Duwboot Luffren' (c.s.s.
Bouwput schutsluis Haringvliet.
Een opgezwolgen dam van Zandzakken en klei in de voormalige Baakse overlaat en Zuiden van Zutphen in de Emmernikse weg tijdens hoogwater.
Overlaat groene rivier Arnhem - Zuid.
Bouwput schutsluis Haringvliet.
Bouwput schutsluis Haringvliet.
Het aanbrengen van de zandasfaltlaag.
Bij toepassing van Zandasfalt als bekleding moet er zorgvuldig voor worden gewaakt, dat de drainage goed is.
Bij toepassing van Zandasfalt als bekleding moet er zorgvuldig voor worden gewaakt, dat de drainage goed is.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>

Stuur door