Foto's en video's zoeken

KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
KUSTWERK KATWIJK.
RW17 afwerken zandbaan.
Zand asfaltbekleding van de ringdijk bouwput Haringvliet.
Het zandzuigen uit de bak, zijde Roemsburg.
RW17 afwerken zandbaan vóór aanbrengen van zandtermentstabilisatie (nabij de Mark).
RW17 aanbrengen bekledingsgrond met dragline op het zandlichaam nabij het viaduct van nr 9724.
Hoog water 1960 kering van zandzakken.
Hoog water 1960, versterking kade met zandzakken.
Hoog water 1960, versterking kade met zandzakken.
Hoog water 1960, kering van zandrakken of boerenerf.
Duwboot Luffren' (c.s.s.
Bouwput schutsluis Haringvliet.
Een opgezwolgen dam van Zandzakken en klei in de voormalige Baakse overlaat en Zuiden van Zutphen in de Emmernikse weg tijdens hoogwater.
Overlaat groene rivier Arnhem - Zuid.
Bouwput schutsluis Haringvliet.
Bouwput schutsluis Haringvliet.
Het aanbrengen van de zandasfaltlaag.
Bij toepassing van Zandasfalt als bekleding moet er zorgvuldig voor worden gewaakt, dat de drainage goed is.
Bij toepassing van Zandasfalt als bekleding moet er zorgvuldig voor worden gewaakt, dat de drainage goed is.
Wordt en veel zand uitgespoeld, dan kan de zandasfaltlaag (6 % bitumen) niet voldoende meeplooien en er ontstaan scheuren.
Wateroverdruk in het zandlichaam van een met Zandasfalt beklede dam veroorzaakt uitspoelen van het zand door de naden en het omhoogdrukken van het zandastalt.
Zomerkade in de groene rivier' bij Arhem.
Zomerkade in de groene rivier' bij Arhem.
Zomerkade in de groene rivier' bij Arhem.
Zomerkade in de groene rivier' bij Arhem.
Verdediging van gebitumineerd zand, 6 % bitumen 15 cm dik.
VVerdediging van gebitumineerd zand, 6 % bitumen 15 cm dik.
Verdediging van gebitumineerd zand, 6 % bitumen 15 cm dik.
Verdediging van gebitumineerd zand, 6 % bitumen 15 cm dik.
Verdediging van gebitumineerd zand, 6 % bitumen 15 cm dik.
Bouwput schutsluis Haringvliet.
De zuiger Ammerstol' op de zandwinplaats ± 500 ten Z.W.
De zuiger Ammerstol' en directievlet Stella Maris' ten behoeve van de zandwinning voor de bouwput van de schutsluis in het Haringvliet nabij de grote bouwput.
De zuiger Ammerstol op een zandwinplaats nabij de grote bouwput in het Haringvliet ten behoeve van de bouwput voor de schutsluis.
Osterwanna, land Hadeln.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Oostelijk Flevoland.
Voorziene verlaging (in meters) van het phreatisch vlak in het zand gebied van de polder Oostelijk Flevoland.
Dam door de Zandkreek. Bouw van de schutsluis.
Dam door de Zandkreek. Bouw van de schutsluis.
Veerse gat. Afgraven van overtollig zand.
Veerse gat. Gezicht op de asfaltinstallaties.
Werkhaven van de bouwput voor de uitwaterings sluizen in het Haringsvliet.
Volkerakwerken.
Zandkreek. Bouwput voor de bouwen schutsluis.
Zandkreek. Bouwput voor de bouwen schutsluis.
Zandkreek. Bouwput voor de bouwen schutsluis.
Veerse gat. Dijkvak onrustplaat.
Veerse gat. Dijkvak onrustplaat.
Zand op slagplaats bij Harderwijk rechts op de voorgrond het gemaal Lovink.
Aanleg van de afsluitdam door het Veeregat, gedeelte plaat van onrust.
Aanleg van de afsluitdam door het Veeregat, gedeelte plaat van onrust.
Aanleg van de afsluitdam door het Veeregat, gedeelte plaat van onrust.
Bouwput voor de schutsluis in de Zandkreek gezicht op het Noordelijk hoofd van de aanleghaven.
Bouwput voor de schutsluis in de Zandkreek gezicht op de hoofden van de aanleghaven.
De bouwput voor de schutsluis in de Zandkreek bij Kats (Noord Beveland.).

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>

Stuur door