Foto's en video's zoeken

DWW historisch, stoom-baggermolen uit de twintiger jaren van de twintigste eeuw.
DWW historisch, Schiermonnikoog, duinafslag tot onder hotel. 1923-1924.

0