Foto's en video's zoeken

Stuwbouw Lith, Limburg - Stuw in gebruik genomen.
Stuwbouw Lith, Limburg - Inhangen derde schijf, gezien vanaf pijler.
Stuwbouw Lith, Limburg - inhangen eerste schuif, gezien vanaf benedensctroomsche zijde. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Gallsche ketting.
Stuwbouw Lith, Limburg - Beweegingswerktuigen.
Stuwbouw Lith, Limburg - Gezicht vanuit een toren op de nieuwe rivier benedenstrooms. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Stortebed met drempeks.
Stuwbouw Lith, Limburg - Bovenstroomsche zijde.
Stuwbouw Lith, Limburg - Afwerken pijlers en landhoofden. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Ontvangbed.
Stuwbouw Lith, Limburg - Vischtrap Zuidelijk landhoofd. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Overzicht benedenstroomsche zijde. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Benedenhoofd sluis, op de achtergrond de stuw.
Stuwbouw Lith, Limburg - Gezien vanaf bovenstroomsche zijde. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Bekistingwerk machineruimte Noord. Landhoofd.
Stuwbouw Lith, Limburg - Bekistingwerken pijlers.
Stuwbouw Lith, Limburg - Benedenstroomsche zijde.
Stuwbouw Lith, Limburg - Uitmonding vischtrap Zuid. Landhoofd.
Stuwbouw Lith, Limburg - Storkebed met drempel.
Stuwbouw Lith, Limburg - Gedeelte bekisting van een pijler. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Zuidelijk landhoofd tot 8.65+ gereed.
Stuwbouw Lith, Limburg - Betonstorten met kabelbaan en kubel.
Stuwbouw Lith, Limburg - Gezien vanuit benedenstroomsche toren kabelbaan Oude rivier Toeleidingskanaal schutsluis. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Bekistingwerken v.e.
Stuwbouw Lith, Limburg - Storken van de stuwvloer.
Stuwbouw Lith, Limburg - Storken van de stuwvloer.
Stuwbouw Lith, Limburg - Ontgraving stuwvloer.
Stuwbouw Lith, Limburg - Afgraven van grond met kabelkraan. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - Overzicht heiwerk en ontgraving tussen de damwanden.
Stuwbouw Lith, Limburg - Overzicht heiwerk en ontgraving tussen de damwanden.
Stuwbouw Lith, Limburg - Naheien met terryhamer (etage heien).
Stuwbouw Lith, Limburg - Voorheien met hollandsche heistelling (etageheien).
Stuwbouw Lith, Limburg - Heien der eerste domplonken. Fotoboek_F037.
Stuwbouw Lith, Limburg - De eerste domplonken worden geheied.
Stuwbouw Lith, Limburg - Ontgraving bouwput.

0