Foto's en video's zoeken

Ruimte voor de Waal.
Ruimte voor de Waal.
Ruimte voor de Waal.
De Waalbrug bij Nijmegen Lent, waar door middel van dijkteruglegging een stadseiland wordt gemaakt.
De Waalbrug bij Nijmegen Lent, waar door middel van dijkteruglegging een stadseiland wordt gemaakt.
De Waalbrug bij Nijmegen Lent, waar door middel van dijkteruglegging een stadseiland wordt gemaakt.
Gezicht op het stadsfront bij Nijmegen Lent, waar door middel van dijkteruglegging een stadseiland wordt gemaakt.
Brug over de Waal bij Nijmegen Lent, waar door middel van dijkteruglegging een stadseiland wordt gemaakt.
Ondertekening start realisatie project Lent bij Nijmegen.
Ondertekening start realisatie project Lent bij Nijmegen.
Ondertekening start realisatie project Lent bij Nijmegen.
Ondertekening start realisatie project Lent bij Nijmegen.
Artist impression eiland in de Waal bij Lent.
Artist impression eiland in de Waal bij Lent.
Nijmegen en Lent hebben al 2000 jaar een band met de Waal.
Luchtopname van Veur-Lent waar het water van de Waal tot aan de woningen staat (1995).
Inwoners van Nijmegen hebben het Waalstrand, dat ligt in het projectgebied van Ruimte voor de Waal (ihkv Ruimte voor de Rivier), ontdekt voor kleinschalige festivals en recreatie.
Hoog water in de Waal zet Lentse uiterwaarden onder water, dijkteruglegging Lent bij Nijmegen, Ruimte voor de Rivier.
Staatsecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) ondertekent met burgemeester De Graaf het plan Ruimte voor de Waal - Nijmegen.

0