Foto's en video's zoeken

Grouw, nieuw kanaal met spoorweg basculebrug in de lijn Leeuwarden - Zwolle en onderbouw verkeersbrug in de toekomstige weg 32.
Grouw, nieuw kanaal met tijdelijke omlegging spoorbaan in de lijn Leeuwarden - Zwolle.
Deinum: beginpunt aanleg kanaal om Leeuwarden.
Leeuwarden, aanleg nieuw kanaal ten Zuiden van de stad met grondwerk nieuwe spoorbaan Leeuwarden - Zwolle.
De Afsluitdijk is een waterkering en verkeersweg in Nederland.
De Afsluitdijk is een waterkering en verkeersweg in Nederland.
De Afsluitdijk is een waterkering en verkeersweg in Nederland.
Rijkswaterstaat heeft drie clips laten maken over toerisme, natuur, en werk, tegenover het milieu in en rond de Waddenzee.
Het Leppa aquaduct is een aquaduct in het riviertje de Boorne bij Akkrum.
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling.
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling.
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling.
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling.
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling.
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling.
Proef met onderwater zandsuppletie op de kust van Terschelling.
Harlingen. Brug over kanaal. Set van 16 opnames.
Harlingen. Brug over kanaal. Set van 16 opnames.
Harlingen. Brug over kanaal. Set van 24 opnames.
Harlingen. Brug over kanaal. Set van 24 opnames.
Den Oever, uitwaterings sluizen, Afsluitdijk, IJsselmeer, Stevinsluis.
DWW 669_23 Oevers, kanalen, Friesland, IJsselmeerkust, Hindeloopen, zandsuppletie.
DWW 669_21 Oevers, kanalen, Friesland, IJsselmeerkust, Hindeloopen, zandsuppletie.
DWW 669_18 Oevers, kanalen, Friesland, IJsselmeerkust nabij Mokkebank Beneden Mirns.
DWW 669_19 Oevers, kanalen, Friesland, IJsselmeerkust nabij Mokkebank Beneden Mirns.
DWW 669_20 Oevers, kanalen, Friesland, IJsselmeerkust nabij Mokkebank Beneden Mirns.
DWW 669_17 Oevers, kanalen, Friesland, IJsselmeerkust nabij Mokkebank Beneden Mirns.
DWW 669_15 Oevers, kanalen, Friesland, IJsselmeerkust nabij Mokkebank Beneden Mirns.
DWW 669_13 Oevers, kanalen, Friesland, IJsselmeerkust nabij Vrouwezand. Windmolentje.
DWW 731_07 Oevers, Friesland, Opsterlandse Compagnonsvaart, bij Moskou. Oeverbescherming.
DWW 731_06 Oevers, Friesland, Opsterlandse Compagnonsvaart, bij Moskou. Oeverbescherming.
DWW 731_05 Oevers, Friesland, Opsterlandse Compagnonsvaart, bij Moskou. Oeverbescherming.
DWW 731_04 Oevers, Friesland, Opsterlandse Compagnonsvaart, bij Moskou. Oeverbescherming.
DWW 731_03 Oevers, Friesland, Tjonger, Mildam.
DWW 731_02 Oevers, Friesland, Tjonger, Mildam.
DWW 731_01 Oevers, Friesland, Tjonger, Mildam.
DWW 421_10 Oevers, kanalen, vaarwegen in Friesland.
DWW 421_09 Oevers, kanalen, vaarwegen in Friesland.
DWW 419_29 Oevers, kanalen, vaarwegen in Friesland.
DWW 419_23 Oevers, kanalen, vaarwegen in Friesland.
DWW 419_19 Oevers, kanalen, vaarwegen in Friesland.
DWW 419_18 Oevers, kanalen, vaarwegen in Friesland.
DWW 419_12 Oevers, kanalen, vaarwegen i Friesland, blokkenmatten.
DWW 419_11 Oevers, kanalen, vaarwegen i Friesland, blokkenmatten.
DWW 877_33 Friesland, oevers, Slotermeer, Noordkant (Woudsenderschar).
DWW 877_14 Friesland, oevers, Langweerdervaart.
DWW 877_11 Friesland, oevers, Langweerdervaart.
DWW 496_34 Friesland, oevers, omgeving Prinses Margrietkanaal.
DWW 496_26 Friesland, oevers, omgeving Prinses Margrietkanaal.
DWW 496_20 Friesland, oevers, omgeving Prinses Margrietkanaal.
DWW 496_10 Friesland, oevers, omgeving Prinses Margrietkanaal. Kooidamsloot, haalgolf.
DWW 263_13 Friesland, Oude Bildtzijl, dijkvak Sjoukeshoek en Groote gat.
Luchtfoto Friesland, Stevin sluizencomplex Den oever, IJsselmeer.
Luchtfoto Friesland, Afsluitduik richting Friesland v/a Stevin sluizen Den oever.
Het Friese meer De Leijen nabij De Tike.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het Tjeukemeer gezien vanaf parkeerplaats De Lanen langs RW50.
Het nemen van een watermonster door de heer Buwalda van het Waterschap Friesland vanuit een bootje op de Opeindervaart.
Het nemen van een watermonster door de heer Buwalda van het Waterschap Friesland vanuit een bootje op de Opeindervaart.
Het nemen van een watermonster door de heer Buwalda van het Waterschap Friesland vanuit een bootje op de Opeindervaart.
Het Friese meer De Leijen nabij De Tike.
Het Friese meer De Leijen nabij De Tike.
Het Friese meer De Leijen nabij De Tike.
Het Friese meer De Leijen nabij De Tike.
Het Friese meer De Leijen nabij De Tike.

0