Foto's en video's zoeken

Nederland, nabij Arnhem, Meinerswijk, 16 oktober 2015. Oplevering Meinerswijk.
Nederland, Nijmgen, 22 juni 2015.
Nederland, Nijmgen, 22 juni 2015.
Nederland, Nijmgen, 22 juni 2015.
Nederland, Nijmgen, 22 juni 2015.
Hoogwater bij Nijmegen - Rivierjutter Anton de Kluys.
Nederland, Ochten, Gelderland. 31 januari 2015.
Project Ruimte voor de Rivier.
Project Ruimte voor de Rivier.
Project Ruimte voor de Rivier.
Project Ruimte voor de Rivier.
Project Ruimte voor de Rivier.
Nijmegen is het enige project van de ruim 30 Ruimte voor de Rivier-projecten waar midden in de stad wordt ingegrepen.
Europese jongeren onder de indruk van het Ruimte voor de Rivier project Lent.
Hoogwater Waal met zicht op dijk.
Munnikenland ligt in het gebied waar de Waal en afgedamde Maas samenkomen.
Kribverlaging in de Waal zorgt ervoor dat het water beter zijn weg zal kunnen vinden, terwijl de vaargeul behouden blijft.
Een peilschaal langs de dijk bij Ochten tijdens extreem hoog water in de Waal.

0