Foto's en video's zoeken

De grote verkeersdrukte na de opening van de Velser tunnels.
Paaldijk bij Diemen, toestand mei 1703.
De Nolle. Vloedstroom over de dam in het sluitgat.
Aanleg van een weg tussen Amsterdam en Velsen.
Westkapelle. Vloedstroom over de pontons.
Nederland, Moerdijk, 11 februari 2008.
Een van de bekendste fotoseries gemaakt bij Storm en hoogwater bij de Oosterscheldedam, waarvan de schuiven zijn gesloten.
Luchtfoto van het Leppa aquaduct in de Boorne nabij Akkrum.
Het ingenieur H.J.W.
De stuw in de NederRijn bij Driel.

0