Foto's en video's zoeken

Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Waterkering met schotbalkspanning.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Spoorbrug.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Waterkering met schotbalkspanning.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Overzichtsfoto van weg met zijarm van de Ringvaart Haarlemmermeer, Nieuwkoopse Plassen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Aangevuld binnentalud met ter plaatsen van dwarsprofiel 7.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Binnentalud met grindpad op de kruin ter plaatsen van dwarsprofiel 6.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Binnentalud ter plaatsen van dwarsprofiel 7.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, polder Nieuwkoop, snelweg Haarlemmerweg S103, ventweg met teensloot.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, polder Nieuwkoop, snelweg Haarlemmerweg S103, met binnenventweg aan binnenzijde.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, polder Nieuwkoop, snelweg Haarlemmerweg S103, met buitenberm langs de Haarlemmervaart.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, polder Nieuwkoop, overzichtsfoto van de Ringvaart vanaf de duiker.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, Groote Braak. Overzichtsfoto gemaal.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, waterdoorgang in spoorbaan naar Groote Braak.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, overzicht spoorbaan langs Haarlemmervaart, trein, NS, spoorwegen, bovenleiding.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, munutie opslagplaats.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, overzichtsfoto spoorbaan, brug.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, overzichtsfoto spoorbaan met schotbalkspanning.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, duiker met deuren bij Halfweg.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, sluis bij Halfweg, sluisdeur.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, sluis bij Halfweg, sluisdeur.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Een film over de werkzaamheden van de Directie Noordzee eind jaren 70 van de vorige eeuw.
Tussen Amsterdam en Haarlem ligt het plaatsje Halfweg, waar zich het oudste en grootste nog draaiende schepradstoomgemaal ter wereld bevindt.
Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de diverse mogelijkheden om bij oliecalamiteiten op zee of rivier de gemorste olie te bedwingen.
Olieverontreiniging veroorzaakt door de Amoco Cadiz.
Olieverontreiniging.
Olieverontreiniging.
Olieverontreiniging.
Oliebestrijding proeven op het strand van Hoek van Holland.
Een steile zandmuur.

0