Foto's en video's zoeken

DWW 167_05a waterkering, tweede waterkering, Friesland, Het Bildt, (Beneden Zwarte Haan), schade door afschuiving binnentalud van Oudebildtdijk.
DWW 167_01a waterkering, tweede waterkering, Friesland, Het Bildt, (Beneden Zwarte Haan), schade door afschuiving binnentalud van Oudebildtdijk.
DWW 166_33 waterkering, tweede waterkering, Friesland, Het Bildt, (Beneden Zwarte Haan), schade door afschuiving binnentalud van Oudebildtdijk.
RWS vaartuig: M.S. Ameland.
RWS vaartuig: M.S. Schiermonnikoog.
RWS vaartuig: M.S. Ameland.
RWS vaartuig: M.S. Schiermonnikoog.
RWS vaartuig: M.S. Schiermonnikoog.

0