Foto's en video's zoeken

Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat.
Het trekken van de schotten van stuw Grave in verband met het verlagen van het stuwpand vanwege ijsgang.
Drempel van de oude sluis van Grave, zichtbaar door stuwpandverlaging.
Stortebed van stuw Grave is na de stuwpandverlaging vanwege ijsgang zichtbaar.

0