Foto's en video's zoeken

Luchtfoto van de verplaatsing van de kazemat houtense wetering, met op de voorgrond de fundering van de nieuwe locatie.
Verplaatsing van de duiker die gebruikt werd om het waterniveau in de achterliggende polder te regelen.
Het loszagen van de fundering van de inundatiesluis die verplaatst wordt gedaan met daarin gespecialiseerde duikers.
De kazemat vreeswijk Oost is 13x10x7 meter en weegt 1, 2 miljoen kilo.
Luchtfoto van de kazemat vreeswijk Oost op de nieuwe locatie.
De kazemat schalkwijkse wetering op zijn fundering op de nieuwe locatie.
Ondanks het gure weer kwamen omwonenden en belangstellenden in grote getalen kijken bij de verplaatsing van de kazemat vreeswijk Oost.
De fundering van de nieuwe locatie voor de kazemat vreeswijk Oost.
Verplaatsing van de kazemat houtense wetering.
Overzichtsfoto van de verplaatsing van het laatste deel van de inundatiesluis, links in beeld de oude locatie en rechts de nieuwe.
De kazemat vreeswijk Oost is 13x10x7 meter en weegt 1, 2 miljoen kilo.
De kazemat vreeswijk Oost is 13x10x7 meter en weegt 1, 2 miljoen kilo.
Verplaatsing van de kazemat houtense wetering, met op de voorgrond de fundering van de nieuwe locatie.
De bekisting van het betonnen fundament van de nieuwe locatie van de kazemat schalkwijksewetering.
De teams van Heijmans en Mammoet observeren de laatste meters van de verplaatsing van de kazemat Schalkwijkse Wetering.
De funderingspalen, heipalen, van de kazemat vreeswijk Oost zijn doorgezaagd, links in beeld de bevestiging en versteviging waarmee de hijsogen aan de bovenzijde zijn vastgezet.
Het tweede deel van de inundatiesluis is gearriveerd op de nieuwe locatie.
De kazemat schalkwijkse wetering hangt los van de grond in afwachting van de verplaatsing op de SPMT van Mammoet.
De kazemat schalkwijkse wetering hangt boven de nieuwe locatie.
De kazemat vreeswijk Oost op de nieuwe locatie, ten Westen van de kazemat ziet men al de zandrug van de nieuwe dijk.
De kazemat Schalkwijkse wetering op de nieuwe locatie, als object trouve aan het verbrede lekkanaal.
Luchtfoto van de nieuwe locatie van de kazemat vreeswijk Oost.
Verplaatsing van de kazemat houtense wetering, hangt nu boven de fundering van de nieuwe locatie.
Opbouw van de lift installatie om de kazemat vreeswijk-oost te verplaatsen, de bovenzijde van de kazemat is versterkt en voorzijn van hijsogen.
De uitgegraven kazemat Vreeswijk Oost omringt met damwanden.
De nieuwe dijk langs het leknaal begint vorm te krijgen, rechtsonder in beeld de kazemat vreeswijk Oost na de verplaatsing.
De kazemat vreeswijk Oost is 13x10x7 meter en weegt 1, 2 miljoen kilo.
Om 7: 00 s ochtends op de dag van de verplaatsing wordt de kazemat vreeswijk Oost klaargemaakt voor transport.
Verplaatsing van de kazemat houtense wetering, hangt nu boven de fundering van de nieuwe locatie.
Publiek bij de verplaatsing van de kazemat Schalkwijkse Wetering.
De kazemat houtense wetering is gereedgemaakt en versterkt voor de verplaatsing.
De kazemat schalkwijkse wetering wordt klaargemaakt voor de verplaatsing.
De inundatiesluis is in 5 gedelen gezaagd om het transport te faciliteren.
De nieuwe locatie van de inundatiesluis.
De kazemat houtens wetering is uitgegraven en de omliggende bodem is gestut met damwanden.
Aanzicht van de Beatrixsluis vanuit het Zuiden, op de voorgrond rechts de kazemat vreeswijk Oost en de nieuwe dijk langs het lekkanaal.
De uitgegraven kazemat Vreeswijk Oost omringd met damwanden.
Op dit beeld zijn 2 van de 5 delen van de inundatiesluis al verplaatst.
Het eerste deel van de inundatiesluis is onderweg naar de nieuwe locatie, bij de damwanden linksboven in beeld.
Verplaatsing van de kazemat houtense wetering, met op de voorgrond de fundering van de nieuwe locatie.
Verplaatsing van de kazemat houtense wetering, met op de voorgrond de fundering van de nieuwe locatie.
Op de voorgrond twee Mammoet kranen die de duiker gaan verplaasen.
Op deze foto: Om te voorkomen dat langsreizende oeverzwaluwen hun nesten gingen bouwen in de verschillende zandruggen die gebruikt werden om de bodem te verbeteren bij de aanleg van de derde kolk, is er in overleg met de project-ecoloog een nieuwe wand afgegraven.
Om te voorkomen dat langsreizende oeverzwaluwen hun nesten gingen bouwen in de verschillende zandruggen die gebruikt werden om de bodem te verbeteren bij de aanleg van de derde kolk, is er in overleg met de project-ecoloog een nieuwe wand afgegraven.
Om te voorkomen dat langsreizende oeverzwaluwen hun nesten gingen bouwen in de verschillende zandruggen die gebruikt werden om de bodem te verbeteren bij de aanleg van de derde kolk, is er in overleg met de project-ecoloog een nieuwe wand afgegraven.
Vleermuiskasten aan de nieuwe bedieningsruimte van de Beatrixsluis.
Het asfalt van het waterliniedok wordt gefreesd ter voorbereiding op het plaatsen van de nieuwe onderdoorgang.
Aanleg van de nieuwe langzaamverkeersbrug over de sluiskolken, deze ligt paralel aan het waterliniedok.
In beeld is het nieuwe dak van de onderdoorgang die in het waterliniedok werd geplaatst.
Overzicht van de voorbereidingen van het plaatsen van het dak van de nieuwe onderdoorgang.
In beeld is het nieuwe dak van de onderdoorgang die in het waterliniedok werd geplaatst.
In beeld is het nieuwe dak van de onderdoorgang die in het waterliniedok werd geplaatst.
Damwanden liggen gereed die de nieuwe kade gaan vormen van de verbredig van het Lekkanaal.
In beeld is het nieuwe dak van de onderdoorgang die in het waterliniedok werd geplaatst.
Slaan van damwanden waarop het dak van de nieuwe onderdoorgang komt te rusten, het betonnen dak is rechts in beeld.
Foto van de een baak met de hoogte van het water van de Maas bij Beesel op 23 december 1993, het bereikte toen een hoogte van 19, 77 meter boven NAP.
Het veer Kessel-Beesel wat vaart over de Maas legt aan aan de oever van Beesel.
Olie Alert Waddenzee. Woensdag 6 september.
Onderhoud sluizen.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.
Tijdens de driedaagse oliebestrijdingsoefening Olie Alert Waddenzee oefenden wij op 6 september in de ondiepe delen van de Waddenzee en bij de kust van Schiermonnikoog.

0  1  2  3  >