Foto's en video's zoeken

Golfaanval tijdens Storm bij boulevard te Vlissingen.
Vliedberg op het eiland Walcheren ten Noorden van Koudekerke bij de Perduintjes weg.
Vliedberg op het eiland Walcheren ten Noorden van Koudekerke bij Breeweg.
Vliedberg op het eiland Walcheren ten Noorden van Koudekerke bij Breeweg.
Vliedberg op het eiland Walcheren ten Noorden van Koudekerke bij Breeweg.
Vliedberg op het eiland Walcheren bij Rithem.
Vliedberg op het eiland Walcheren bij Rithem.
Steigerwerken van de buitenhaven te Vlissingen.
Standbeeld van de Ruyter op de boulevard te Vlissingen.
Flauwe werk op Goeree.
Erosie van oude kleioppervlakken, welke onder de weggeslagen duinen op het strand te voorschijn kwamen.
Asfaltdijk Flauwe werk op Goeree.
Het verbeteren van de zeervering op Walcheren bij Zoutelande.
Het verbeteren van de zeewering op Walcheren bij Zoutelande. Zie ook Ur 6070.
Overzicht van de voltooide verbeteringswerken aan de boulevard te Vlissingen.
Aanlegsteiger van de nieuwe dijk bij Schelphoek bij op Schouwen.
Uitwerpselen van Arenicola Mamma (schelp werk dier).
Het voorland van de nieuwe dijk bij Schelphoek op Schouwen.
Asfaltverdediging van de nieuwe dijk bij Schelphoek op Schouwen.
Asfaltverdediging van de nieuwe dijk bij Schelphoek op Schouwen.
Asfaltverdediging van de nieuwe dijk bij Schelphoek op Schouwen.
Asfaltverdediging van de nieuwe dijk bij Schelphoek op Schouwen.
Asfaltverdediging van de nieuwe dijk bij Schelphoek op Schouwen.
Asfaltverdediging van de nieuwe dijk bij Schelphoek op Schouwen.
Asfaltverdediging van de nieuwe dijk bij Schelphoek op Schouwen.
Jonge helmaanplant, af gewisseld met rietpoten, op de kop der duinen op Schouwen ten Westen van Haamstede.
Jonge helmbeplanting in het gat van de zeereep der duinen op Schouwen ten Westen van Haamstede.
Gat in de zeereep van de duinen op Schouwen ten Westen van Haamstede.
Detail van de verdediging van het binnentalud der duinen op Schouwen ten Westen van Haamstede.
Verdediging van het binnentalud der duinen op Schouwen ten Westen van Haamstede.
Verdediging van het binnentalud der duinen op Schouwen ten Westen van Haamstede.
Verdediging van het binnentalud der duinen op Schouwen ten Westen van Haamstede.
Verdediging van het binnentalud der duinen op Schouwen ten Westen van Haamstede.
Vuurtoren op Schouwen ten Western van Haamstede.
Vuurtoren op Schouwen ten Westen van Haamstede.
Vuurtoren op Schouwen ten Westen van Haamstede.
Riet - en helm beplanting van de duin verzwaring Zoute haard' op Schouwen duiveland.
Riet - en helm beplanting van de duin verzwaring Zoute haard' op Schouwen duiveland.
Deunvoetverdeding de Muralt bij de duin verzwaring Zoute haard' op Schouwen duiveland.
De hoogwaterkeren de dijk te Bruinvisse op Schouwen duiveland ter plaatse van de in uitvoering zijnde deltawerken.
Vissersboot voor de garnalenvisserij aan de loskade te Veere.
Veerse gat.
Veerse gat.
Het dorp Tholen met de brug over de Eendracht.
Overzicht van de boulevard te Vlissingen Verbeteringswerken in uitroeiing.
Overzicht van de boulevard te Vlissingen Verbeteringswerken in uitroeiing.
Gezicht op Vlissingen.
De Noordkust van Walcheren bij het voormalig fort de haak.
Veerse gat. Dijkvak Onrustplaat.
Veerse gat. Dijkvak Onrustplaat.
Veerse gat. Dijkvak Onrustplaat.
Haven van Veere.
Verzwaring van de zeewering Boulevard de Ruyter' te Vlissingen.
Kaart van studieobjecten van de werkgroep Deltazaken Zeeland.
Dam door het Veere gat.
Dam door het Veere gat.
Schouwen duiveland.
Schouwen - duiveland.
Schouwen - duiveland.
Zeeuws - Vlaanderen. Herstelde dijk bij Terneuzen.
Schouwen - duiveland. Kanaal naar Zierikzee.
Aanleg van de afsluitdam door het Veeregat, gedeelte plaat van onrust.
Aanleg van de afsluitdam door het Veeregat, gedeelte plaat van onrust.
Gezicht op de voorhaven van de sluizen te Hansweert.
Slechte toestand van de grasmat van het buitentalud van de dijk langs de Eendracht bij Tholen.
Dijk langs de Eendracht, binnentalud 1 : 1 1/2, van gedeelte op de achtergrond binnentalud 4 : 11.
Asfaltbeton verdediging van de dijk langs de Eendracht, daarvoor een stekvanger.
Schorzen langs de Eendracht, op de achtergrond Tholen met verkeersbrug.
Gezicht op Tholen, op de voorgrond een scheepon zak op de Slikken van de Eendracht.
Brug over de Eendracht bij Tholen.
Het lichten van een kustraarder voor Hoedenkenskerke in de Westerschelde.
Schor voor de Calands polder tussen Zuid Beveland en Walcheren.
Een van de Waaierdeuren in het bintenhoofd van de Middensluis te Terneuzen.
Watertoren tevens vuurtoren te Terneuzen.
Haven van de Wester of Koop mans haven te Vlissingen rechts is de Z. W. Zijde.
Golfbreker loodrecht op de de Ruyterboulevard te Vlissingen.
Goeree - Overflakkee. Herkingen.
Goeree - Overflakkee. Herkingen.
Goeree Overflakkee. Herkingen.
Goeree - Overflakkee. Galatheesche haven.

0  1  2  3  4  5  6  7  >